top of page
Untitled design (1).png

Öniz Center,
Ankara, 2023

Proje alanı, Ankara İli  Sincan ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından planlanan Saraycık bölgesinde yer alıyor.  Aynı bölgede TOKİ’nin de dar gelirli vatandaş için sosyal konut proje üretimleri devam ederken, özel firmaların da proje geliştirmesi ile bölge, Sincan için yükselen bir değer olma yolundadır. Toki’nin  “ Yatay Mimari Yükselen Türkiye “ sloganı ile lansmanı yapılan bu bölge, genel olarak 9 kat yükseklik sınırına sahiptir.  Fakat parsellerde belirlenen 1,7 ve 2 gibi KAKS değerleri 9 kat sınırlaması için oldukça yüksek değerlerdir. Planlamadan gelen bu dengesizlik tasarımın çözülmesi gereken temel meselelerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.


The project area is located in the Saraycık district of Sincan, Ankara, planned by the Housing Development Administration (TOKİ).  In the same region, TOKI continues to produce social housing projects for low-income citizens, while the region is on its way to becoming a rising value for Sincan with the development of projects by private companies. This region, which was launched with Toki's slogan "Horizontal Architecture Rising Turkey", has a height limit of 9 floors in general.  However, the main design problem of the region is that the KAKS values such as 1.7 and 2, which are determined in the parcels, cause higher building blocks than the floor limit mentioned.

e.jpg

Ana bulvara paralel ve birbirine bitişik olan 3 yapı adası üzerinde uzanan ticaret avlusu ile birbirleri ile entegre şekilde projelendirilen  Öniz Center projesi, konut ve ticaret birimlerinin denge içinde kurgulandığı, özellikle konut blokları arasında uygun gölgeleme koşullarının ve kaliteli peyzaj alanlarının sağlandığı modüler bir proje olarak dikkat çeker.

Öniz Center project, which is designed to be integrated with each other with a commercial courtyard extending on 3 building islands parallel to the main boulevard and adjacent to each other, draws attention as a modular project where residential and commercial units are designed in balance, especially between residential blocks, where appropriate shading conditions and quality landscaping areas are provided.

Ortadaki adada yoğunlaşan ticaret fonksiyonlarını sağındaki ve solundaki konut ağırlıklı yerleşimlerle dengeleyen proje, 2023 yılı son çeyreğinde inşaat ruhsatını almış ve 2026 yılında bitecek şekilde programlanmıştır.


The project, which balances the commercial functions concentrated on the central island with the predominantly residential settlements on the right and left, received its construction license in the last quarter of 2023 and is programmed to be completed in 2026.
f.jpg

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi:  R.Güneş Gökçek , Mustafa Taşdemir, Osman Erdoğan , Kerem Can Karabulut , Çiğdem Şahinkaya , Çiçek Su Yavuz , Mehmet Özen  

İş veren: ASM Grup

Proje tarihi: 2023

Arsa alanı: 5,000m2

İnşaat alanı: 317.844m2

Statik projesi: Eren Sakçak 

Elektrik projesi: Emrah Güravşar

Mekanik projesi: MPM

Model: Osman Erdoğan

Project imprint

 

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: R.Güneş Gökçek, Mustafa Taşdemir, Osman Erdoğan, Kerem Can Karabulut, Çiğdem Şahinkaya, Çiçek Su Yavuz, Mehmet Özen

Employer: ASM Group

Project date: 2023

Land area: 5,000m2

Construction area: 317.844m2

Static project: Eren Sakçak

Electrical project: Emrah Güravşar

Mechanical project: MPM

Model: Osman Erdogan

Project Gallery

bottom of page