top of page
18_9 - Foto.jpg

Altınel Hotel
Ankara, 2023

Altınel Otel, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda beton cephesi ve pirinç detaylarıyla dikkat çeken bir yapı olarak yer alır. Yapının ilk yıllarında, çevresindeki diğer binalardan farkını ortaya koyan en önemli özellik, sekizinci katında bulunan ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan havuzudur. Zamanla işlevini yitiren çatı, işverenin talebi üzerine tekrar kullanıma kazandırılmış ve otelden bağımsız olarak erişilebilen, farklı deneyimler sunan bir alan olarak dönüştürülmüştür.


Altınel Hotel stands out as a striking structure in Ankara's Tandoğan Square, marked by its concrete facade and brass details. In its early years, the most distinct feature that set it apart from nearby buildings was the pool on the eighth floor, which hosted various events. Over time, the roof, which had lost its function, was rejuvenated upon the employer's request and transformed into a space accessible independently from the hotel, offering unique experiences. This reinvigorated rooftop area has been designed with minimal interference, aiming for a modern and future-oriented design, while still complementing the existing functions.

1_1 - Photo copy.jpg

Çatı katının yeniden tasarımında, mevcut işlevlere zarar vermeden, minimum müdahale ile modern ve geleceğe yönelik bir tasarım hedeflenmiştir. Bu yeniden tasarlanan çatı katı, günün her saati kullanılabilen, dönüştürülebilir bir mekan kurgusu ve heykelsi etkisiyle herkes tarafından ulaşılabilir bir mekan haline gelmiştir.

In the redesign of the rooftop, the aim was to achieve a modern and forward-looking design with minimal intervention, without harming the existing functions. This redesigned rooftop has become a space that can be used at any hour of the day, featuring a transformable layout and a sculptural effect, making it accessible to everyone.

Çatının çevresinde biriken atıl antenler gibi araçlar, çekirdek kısmın parametrik mesh örtü ile kaplanması sayesinde gizlenmiş ve algılanabilirlik artırılmıştır. Eklenen heykelsi merdiven, kullanıcıların otel lobisine uğramadan doğrudan çatı katına erişimini sağlar ve katmanlı yapısıyla ulaşımdaki dinamizmi temsil eder. Havuzun üstünün kapatılmasıyla oluşturulan bakış terası, manzaranın etkisini güçlendirir.


Unused equipment such as antennas accumulated around the roof have been concealed and their visibility enhanced by covering the core area with a parametric mesh. The added sculptural staircase allows users to access the rooftop directly without going through the hotel lobby, representing the dynamic nature of movement with its layered structure. Closing the top of the pool to create an observation terrace amplifies the impact of the view.
1_1 - Photo copy.jpg
Çatı katı, gündüzleri kent parkı ve performans sanatlarına ev sahipliği yaparken, akşamları konferans salonu kubbesi, yapay zeka teknolojisinin kullanımına olanak tanır. Çevrede oluşturulan düzensiz gridal platformlar, farklı kullanımlara imkan sağlar. Açık mekan kurgusu, kapalı mekan kullanımına göre öncelikli olup, gündüzleri kafe, geceleri ise bar olarak hizmet veren, otel müşterilerinin ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin kartlı geçiş sistemi ile kontrollü bir şekilde erişebildiği dönüştürülebilir bir alan sunar.During the day, the rooftop serves as a city park and venue for performance arts, while in the evenings, it enables the use of artificial intelligence technology under the conference hall dome. The irregular grid platforms created around the area facilitate various uses. Prioritizing outdoor layout over indoor usage, it offers a transformable space that operates as a café during the day and a bar at night, accessible to both hotel guests and external visitors through a controlled access card system.

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Mehmet Özen ,Osman Erdoğan

İş veren: Altınel Otel

Proje tarihi: 2023

İnşaat alanı: 1.250 m2

Statik projesi: Adnan Tanfener

Model: Mehmet Özen

Project fact

 

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Mehmet Özen , Osman Erdoğan

Employer: Altınel Hotel

Project date: 2023

Construction area: 1.250 m2

Static project: Adnan Tanfener

Model: Mehmet Özen

Project Gallery

bottom of page