top of page

Antalya Karma Kullanım
Antalya / Türkiye  , 2024


Projeyi konumu itibariyle Antalya Havalimanı yolu olarak kullanılan aksta yer alması ve çevresinde bu ölçekte benzer yapıların bulunmaması sebebiyle çevre tarafından tercih edilecek ticaret merkezi haline gelmesi hedeflenmiştir. 

6_21 - Foto copy.jpg

Arsanın yol cephelerinin dar olması sebebiyle tamamen yola cepheli dükkanlar yerine, kendi cephesini oluşturan dükkanlarla çevredeki kullanıcıların etkin bir şekilde rol oynadığı ve yapı-insan ilişkisinin sürdürülebilir kılındığı, zeminde sokaktaymış hissinin devam ettiği aks oluşturulmuştur. Zemin katta oluşturulan sokak etkisiyle birlikte bina ve insan ölçeği arasındaki farkların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Kullanıcıları lineer bir aksta ilerletmek yerine kullanıcıların kullanım süresini arttırmak ve bodrum-zemin ilişkisini güçlendirmek için zeminde oluşturulan aksı destekleyen boşluklar tasarlanmıştır. Bu boşluklarla birlikte zemin katta yer alan dükkanlarla 1.bodrum katta yer alan dükkanlar arasındaki bağlantı sağlanmış olup bodrum katın açık avm olarak kullanılması sağlamıştır.Zemin katta oluşturulan dükkanlar ofis kütlelerine baza oluşturmaktadır. Ofis kütlelerinin katlarında yapılan geri çekilmelerle birlikte oluşan teraslarda kütlelerin siluet etkisi arttırılmıştır.

Boşluklar
Zemin katta yakalanan kullanıcı hareketinin 1.bodrum katta da devam etmesi için oluşturulan boşluklar bağlantı görevini üstlenmektedir. Alt, üst ve merkez olmak üzere 3 boşluk oluşturulmuştur. Merkezde oluşturulan boşluk giriş ve çıkışta oluşturulan boşlukların düğümlendiği etkinlik merkezine dönüştüğü alan olar tasarlanmıştır. Ortadaki boşluk kimi zaman dönüştürülebilir mekanlarla kimi zamanda konser vb. etkinliklerle kullanıcıların bir araya geldiği etkinlik merkezi görevini üstlenmektedir. Giriş ve çıkışta oluşturulan boşluklarla kullanıcıların zemin kattan bodrum katlara dağılması hedeflenmiştir.
1g_8 - Photo copy.jpg
Bağlantı
Birbirinden ayrı gibi gözüken bu 3 boşluğun üzerinde insanların izleyeceği güzergahı soyutlanmış halinin niteleyen bağlantı elemanlarıyla(saçak) birlikteliği sağlamıştır. Form olarak ele alındığında baştaki ve sondaki artış ve azalış insan hareketliliğini, ortada yaptığı kubbeyi anımsatan etkisiyle insanların birikmesini temsil etmektedir.

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Mehmet Özen , Osman Erdoğan , Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2023

Arsa alanı: 13.521m2

İnşaat alanı: 55.000m2

Statik projesi: Eren Sakçak 

Proje Galeri

bottom of page