top of page
Ekran görüntüsü 2023-12-01 113118.png

ASR Apartments
Ankara Turkey, 2018

ASR Houses were designed as two separate blocks in Yenimahalle district of Ankara. These two blocks, raised on a base with commercial functions on the ground floor, contain 65 (2 + 1) units on the upper floors. The masses, which are placed in a linear arrangement, break with a slight slope in the middle and form natural walkways with landscape in front of commercial units.ASR Evleri Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki ayrı blok olarak tasarlandı. Zemin katta ticari fonksiyonları barındıran bir baza üzerinde yükseltilen bu iki blok, üst katlarda 65 adet 2+1’den oluşan birimleri içermektedir. Parsele lineer olarak yerleştirilen kütleler, arazideki hafif eğimle kopar ve ticari birimlerin önünde peyzajla birlike doğal yürüyüş yollarını oluşturur. 

Ekran görüntüsü 2023-12-01 113159.png

The commercial units, proposed on two floors on the ground floor, give a façade in both directions and can be reached by a main corridor. The blocks are combined with a common landscape on the back façade and ground floor, creating their own natural garden. The facades are detailed by using bricks, metal and white-painted plaster to articulate and differentiate the overall mass. 

 

Zemin katta iki kat yüksekliğinde çözümlenen ticari birimler her iki yöne cephe vermekte ve ana bir koridorla ulaşılabilmektedir. Bloklar arka cephede ve zemin katta ortak bir peyzajla birleşmekte kendi doğal bahçesini oluşturmaktadır. Cephelerde kütle formunu artiküle etmek ve yüzeyleri farklılaştırmak için tuğla, metal ve beyaz kaplamalı cephe mazemesi kullanılarak detaylandırılmıştır. 

Proje künye

 

Proje adı: ASR Evleri

Mimar: rggA

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Arsa alanı: 5075,00 m2

Toplam inşaat alanı: 9831,34 m2

Program: Ticaret ve konut birimleri

Konumu: Batı Sitesi Mahallesi, Yenimahalle 

Mimari ekip: Mustafa Taşdemir, Ahmet Çağlar, Osman Kuran, Simgecan Çetinkaya, Ozan Burak Güzey

Proje tarihi: 2018

Statik Proje: Moment Proje - Eren Sakçak

Mekanik Proje: Meda Proje - Adem Özcan

Elektrik Proje: AÖF Elektrik - Özgür Dumanlıdağ

Project facts

 

Project name: ASR Apartments

Architect: rggA

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Plot area: 5075,00 m2

Total construction area: 9831,34 m2

Program: Commercial and residential units

Location: Yenimahalle, Ankara, Turkey

Project Team: Mustafa Taşdemir, Ahmet Çağlar, Osman Kuran, Simgecan Çetinkaya, Ozan Burak Güzey

Project date: 2018

Structural Project: Moment Project - Eren Sakçak

Mechanical Project: Meda Project - Adem Özcan

Electricity Project: AÖF Elektrik - Özgür Dumanlıdağ

Project Gallery

bottom of page