top of page

rggA Mimarlık

rggA Mimarlık, mimari üzerine araştırmak, düşünmek, üretmek, katılımcı ve eleştirel bir tasarım ortamı oluşturmak için 2014 yılında R.Güneş Gökçek tarafından Ankara’da kuruldu.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası bir çok projeyi başarıyla tamamladı. Büyük ölçekli kentsel projelerden, tek konut ölçeğine kadar çeşitli büyüklükteki ve konudaki projelerin çalışıldığı ofis, özellikle üniversite kampüsleri, oteller ve konutlar konusunda uzmanlaştı.

Ofis, yapıların hedeflenen kalite, maliyet ve sürede tamamlanabilmesi için proje hizmetleri ile beraber mesleki kontrollük, saha yönetimi ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Bunun için mühendislik projeleri, ihale yönetimi, saha yönetimi gibi konularda oluşturduğu konusunda uzman danışmanlar kurulu ile çalışmaktadır. Türkiye’de uygulanan yönetmelik ve standartlara ek olarak IBC, NFPA, ASTM, EN, BS standartlarına uygun olarak projeler üretmiş olan ofis, Masterspec formatına uygun olarak şartname hazırlayabilmektedir. 

Talep edilmesi durumunda, tüm mimari ve mühendislik projelerini kapsayacak şekilde üç boyutlu yapı bilgi sistemi (BIM) ile projeler üretilebilmektedir.   

 

rgg Architects

 

rgg Architects was founded by R.Güneş Gökçek in 2014 in Ankara to research into, think on, and produce architecture and create a critical design environment. 

So far, the office has successfully completed a lot of national and international projects. Having worked on projects in various sizes and subjects from small-scale projects, large-scale urban projects to industrial design, the office specializes especially on university campuses, hotels and housing. 

To complete the buildings in targeted quality, cost and time, the office also provides professional supervision, site management and consulting services, as well as project services. For this purpose, the firm works with a board of consultants created in the fields of engineering projects, procurement management and field management. Having produced projects in compliance with IBC NFPA, ASTM, EN, BS standards in addition to the applicable regulations and standards in Turkey, the office can prepare specifications in accordance with the Masterspec format.

 

If requested, rggA can produce projects with Building Information Modeling (BIM) to cover all architectural and engineering aspects of projects.

 

 

bottom of page