top of page

Aquaculture Gene Bank, Trabzon / Turkey, 2014

2
3
5

Su Ürünleri Gen Bankası, Trabzon

 

Trabzon’da karadenize cepheli bir mevcut kampüste yer alan su ürünleri gen bankası yapısı laboratuvar alanları yanı sıra küçük bir müzeye ev sahipliği yapıyor. Cephe tasarımı yeniden önerilen mevcut bir yapıya bir arkad vasıtasıyla eklemlenen yapı inşaat aşamasındadır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA

Kayıtlı mimar: Kenz Proje

Proje ekibi: Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2014

Arsa alanı: 20.000 m2

İnşaat alanı: 7.000 m2

Statik projesi: Halil Pehlivan

Mekanik projesi: Bentürk Mühendislik

Elektrik projesi: Deha Mühendislik

Aquaculture Gene Bank, Trabzon

 

Aquaculture Gene Bank is located in an existing campus facing to Black Sea in Trabzon. It houses a number of laboratories as well as a small museum. The building is attached to an existing one with a reinterpreted facade by an arcade. The project is under construction phase.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Architect of Record: Kenz Proje

Project Team: Mustafa Taşdemir

Project date: 2014

Land area: 20.000 m2

Construction area: 7.000 m2

Structural project: Halil Pehlivan

Mechanical project: Bentürk Mühendislik

Electrical project: Deha Mühendislik

bottom of page