top of page

Beytepe Housing
Ankara / Turkey, 2023

Beytepe Housing Project is a low-rise residential development designed to offer an alternative living experience to the high-rise residential buildings and villa parcels in Beytepe. Located at the transition point between these two housing typologies, the project aims to provide a unique and diverse residential option for the area. 

 


Beytepe Konut Projesi, Beytepe’nin yüksek katlı konut projeleri ile villa parsellerine geçiş noktasında, bölgenin konut tipolojilerine alternatif bir yaşam sunmak üzere tasarlanan az katlı konut projesidir.

1_4 - Foto.jpg

Occupying approximately 5 acres of land, with 4 acres dedicated to green space, the project consists of three four-story blocks, each with a single apartment per floor. This design opens the doors to an exclusive lifestyle for a total of twelve residents.

 Yaklaşık 5 dönümlük arsanın 4 dönümünü yeşil alana bırakan ve her katta tek dairenin bulunduğu, dört katlı üç blok ile, toplam on iki kullanıcısı için birçok yönüyle seçkin bir yaşamın kapılarını aralamaktadır.

The 240m² apartments, which can be described as 5+1 or 4+2, are designed with flexibility and feature four facades. The living spaces are planned with an orientation strategy that best suits their functions. In the project, all facades of the apartments are arranged to receive maximum light, ensuring optimal natural illumination throughout the day. As a result, each unit offers spacious and airy living areas.

5+1 veya 4+2 olarak nitelendirilebilecek esneklikteki 240m2 lik, dört cepheye sahip dairelerin yaşam alanları , işlevine en uygun yönlenme stratejisi ile planlanmıştır. Projede, dairelerin tüm cepheleri maksimum ışık alacak şekilde düzenlenmiştir, bu da doğal aydınlatmanın gün boyu en üst seviyede olmasını sağlar. Böylece her birim geniş ve ferah yaşam alanları sunmaktadır.

2_15 - Foto.jpg

Despite being a low-rise residential project, the sloping topography of the land has been turned into an advantage through a tiered design strategy. This allows the project to dominate both the city views and the green texture created by the extensive landscaped area.The Beytepe project stands out as a unique residential complex that offers its residents a modern and comfortable lifestyle, while combining aesthetics and functionality.

Aynı zamanda az katlı bir konut projesi olmasına rağmen, arsanın eğimli topoğrafyası, kademelenme stratejisi ile avantaja dönüştürülerek hem şehir manzarasına hem de geniş peyzaj alanının yarattığı yeşil dokuya hakimdir.Beytepe projesi, sakinlerine modern ve konforlu bir yaşam sunan, aynı zamanda estetik ve işlevselliği bir arada barındıran özel bir konut kompleksi olarak öne çıkmaktadır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Çiçek Su Yavuz , Mehmet Özen , Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2023

Arsa alanı: 4.629 m2 

İnşaat alanı: 4.790,16m2 

Statik projesi: Tuğcular Mühendislik 

Elektrik projesi: Simgeler Mühendislik 

Mekanik projesi: Simgeler Mühendislik 

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA 

Project team: Çiçek Su Yavuz , Mehmet Özen , Mustafa Taşdemir

Project date: 2023

Land area: 4.629 m2 

Construction area: 4.790,16m2 

Structural project: Tuğcular Mühendislik

Electricity project: Simgeler Mühendislik  

Mechanical project: Simgeler Mühendislik 

Project Gallery

bottom of page