top of page

Ultra Forum
Ankara, 2023

Öniz Yaşam Residences, developed as an alternative to conventional apartments and villa sites. It was designed with an understanding that aims to combine the advantages of both typologies in a single project. In the project, which makes the use of outdoor spaces functional as well as residential types, besides the common landscape areas, the outdoor and indoor life continuity has been maximized thanks to the private gardens allocated to them.


Öniz Yaşam Konutları, alışılagelmiş apartman tipi konut projelerine ve villa sitelerine alternatif olarak geliştirilen; her iki tipolojinin avantajlarını tek bir projede birleştirmeyi hedefleyen bir anlayışla tasarlanmıştır. Konut tipleri kadar, dış mekân kullanımını da fonksiyonel hale getiren projede, ortak peyzaj alanları yanında, kendilerine ayrılmış özel bahçeleri sayesinde dış mekân ve iç mekân yaşam sürekliliği en üst seviyeye çıkarılmıştır.

c_6 - Foto.jpg

Designed in 4 different types, each with separate entrances, 30 houses with gardens determine an advantageous orientation strategy by using the topographic structure of the land, and elaborate on the concepts of turning inward, creating privacy, drawing borders, creating personal space, which are the essential elements of the house.


4 farklı tipte tasarlanan, her biri müstakil girişli 30 adet bahçeli konut, arsanın topografik yapısını da kullanarak, avantajlı bir yönlenme stratejisi belirlemekte, konutun asli unsurlarından olan içe dönme, mahremiyet oluşturma, sınır çizme, kişisel alan yaratma kavramlarının üzerinde incelikle durmaktadır. Bu durum aynı zamanda yeni normallere alışmaya çalıştığımız dönemde önemi daha da artan müstakilleşme ve izolasyon için gerekli özel yaşam alanlarını oluşturmaktadır.

This situation also creates private living spaces necessary for detachment and isolation, the importance of which increases even more in the period when we are trying to get used to new normals. 6 blocks, each consisting of 5 gardens residences, form a kind of pedestrianized inner street with their settlement on the land. The street, which has structured pedestrian transportation since the entrance of the site, is also considered as a kind of meeting place, when we most need a controlled socialization. The vehicle road surrounding the blocks is also a playground that hosts street games. The blocks converge on the basement floor with the parking area that provides direct access to the residences. 


Her biri 5 bahçeli konuttan oluşan 6 adet blok, arsaya yerleşimi ile bir tür yayalaştırılmış iç sokak oluşturmaktadır. Site girişinden itibaren yaya ulaşımını strüktüre eden sokak, aynı zamanda kontrollü bir biçimde sosyalleşmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde, bir tür karşılaşma, buluşma mekânı olarak ele alınmıştır. Blokları dıştan çevreleyen araç yolu aynı zamanda sokak oyunlarına ev sahipliği yapan bir oyun alanıdır. Bloklar, konutlara direkt giriş imkânı sağlayan otopark alanı ile bodrum katta birleşmektedir.
9.jpg
It is thought that our project, which follows the traces of a calm life with its refinement in detail and the quality of the light it receives into its spaces, will also be an important tool in terms of representation of the users. The construction of the building is planned to be completed in the last quarter of 2021.


Detay incelmişliği, mekânlarına aldığı ışığın kalitesi ile dingin bir yaşamın izlerini süren projemizin kullanıcıların temsiliyeti anlamında da önemli bir araç olacağı düşünülmektedir. İnşaatı başlanan yapının 2021 yılı son çeyreğinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje Künyesi

Ofis: rggA Mimarlık

Yıl: 2020

Tasarım : Güneş Gökçek

Tasarım ekibi : Ahmet Çağlar, Batuhan Türkay, Mustafa Taşdemir, Ozan Güzey, Buğra Topa

İnşaat Alanı : 8.900m2

Project facts

 

Office: rgg Architects

Year: 2020 

Lead designer: Güneş Gökçek

Team: Ahmet Çağlar, Batuhan Türkay, Mustafa Taşdemir, Ozan Güzey, Buğra Topa

Construction Area: 8.900sqm

Project Gallery

bottom of page