top of page
Ekran görüntüsü 2023-12-13 165027.png

İnegöl Municipality
Bursa / Turkey, 2015

Planned in the land of old hospital building, the project has been constructed not to cut any trees. It has been proposed that the municipality building be considered not only as a building but also as a public park for the use of town-dwellers.

İnegöl’de eski hastane yapısının arsasında planlanan proje mevcut ağaçların hiçbirinin kesilmemesi üzerine kurgulandı. Belediye yapısının sadece bir bina değil, aynı zamanda kentlinin kullanımına açık bir park alanı olarak ele alınması önerildi.

Ekran görüntüsü 2023-12-13 165050.png

Therefore the block was withdrawn so as to block the north front, and functions that are 24/7 were placed in separate blocks. Thus the resulting gaps were used as a recreation space.

 

 

 

Bu yüzden kütle kuzey cephesini kapatacak şekilde geri çekildi. Önde oluşan boşluğa ise 7/24 çalışabilecek fonksiyonlar ayrı kütleler halinde yerleştirildi. Böylece ortaya çıkan boşluklar rekreasyon alanı olarak kullanıldı.

Proje künye

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek, Jihat Bozarslan 

Mimari office: rggA 

Proje ekibi: Binnur Aslan, Hazel İlkay, Mustafa Taşdemir

Modeller: Jihat Bozarslan 

Proje tarihi: 2015 

İnşaat alanı: 55.400 m2 

Project facts

Architectural Design: R. Güneş Gökçek, Jihat Bozarslan 

Architectural office: rggA 

Project team: Binnur Aslan, Hazel İlkay, Mustafa Taşdemir 

Models: Jihat Bozarslan 

Project date: 2015 

Construction Area: 55.400 m2 

Project Gallery

bottom of page