top of page

Mixed-use Building and Urban Park Proposal, Ankara / Turkey, 2014

01a
02a
03
05

Karma Kullanım Yapısı ve Kentsel Park Önerisi, Ankara

 

Proje arsası, Keçiören’nin merkezinde yer almaktadır. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede, ulaşım akslarının merkezinde park ve yer altı otoparkı yer almaktadır. Hemen arkasındaki ada ise ticaret kütlesi ve yarı açık Pazar yeri üzerinden yükselen konut blokları yer almaktadır. Alt zemin ile ilişkisinde arsanın yarısı ticari kütle diğer yarısı ise açık Pazar alanı olarak kullanılmaktadır. Ticaret kütlesi üst katta arsa genelini kaplayarak hem pazar yerine çatı oluşturur, hem de konutlar için yapay bir topografya oluşturur. Konutlarının tümü güney yönüne ve şehir manzarasına yönlenmektedir.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek,

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Çağrı Çağır, Mustafa Taşdemir, Serkan Kocabay, Ceren Kumandaş 

Proje tarihi: 2014 

İş veren: Keçiören Belediyesi

Arsa alanı: 120.000 m2 

İnşaat alanı: 302.500 m2 

Mixed-use Building and Urban Park Proposal, Ankara

 

Project land is located in the center of Kecioren. There are park and underground car parks in the center of the transport axles in the region where pedestrian and vehicle traffic is intense. In the city block just behind, there are housing blocks rising over the commercial space and the half-open marketplace. The half of the land is used as commercial place and the other half as open marketplace in its relation to the sub-floor. Commercial space covers the land on the top floor, creating both roof to the market place and an artificial topography for housings. All housings stand to the south and the city scenery.

Project facts

Architectural Design: R.Güneş Gökçek,

Architectural office: rggA 

Project team: Çağrı Çağır, Mustafa Taşdemir, Serkan Kocabay, Ceren Kumandaş 

Project date: 2014 

Client: Keçiören Municipality 

Land area: 120.000 m2 

Construction area: 302.500 m2 

bottom of page