top of page
Resim4.jpg

EYG Beykoz Evleri 
İstanbul, 2022

As the business operations in Antalya expanded, a need for a new headquarters emerged. In this regard, an existing structure located on the Antalya Ring Road was redesigned, preserving only its core. This redesign resulted in a seven-story office building distinguished by its façade from the surrounding buildings, achieved through the placement of aluminum profiles in various modules, thereby creating a unique façade design. The aluminum profiles also function as sunshades, enhancing the interior comfort of the building.Kullanıcının Antalya'daki iş kollarının genişlemesiyle, bir genel merkez ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, Antalya Çevreyolu'nda bulunan mevcut bir yapı, sadece çekirdeği muhafaza edilerek yeniden tasarlanmıştır. Bu yeniden tasarım sonucunda, çevredeki binalardan farklı bir cepheye sahip, alüminyum profillerin farklı modüllerle yerleştirilmesiyle özgün bir cephe tasarımına kavuşan 7 katlı bir ofis binası ortaya çıkmıştır. Alüminyum profiller, aynı zamanda güneş kırıcı olarak da işlev görerek binanın iç mekan konforunu artırmaktadır.

Resim2.jpg

The building consists of two subterranean floors. The second basement is designated for utilities, while the first basement has been organized as a cafeteria and archive area. The upper floors are divided into open offices, private offices, and executive suites. The open offices on the ground floor have been extended to the building's boundary limit, creating a terrace above. The use of marble is predominant in the building; given the employer owns a marble quarry, marble has been prioritized as a material in the project.

Binanın iki zemin altı katı bulunmaktadır. İkinci bodrum katı, kanal 3 için ayrılırken, birinci bodrum katı yemekhane ve arşiv alanı olarak düzenlenmiştir. Üst katlar, açık ofisler, kapalı ofisler ve yönetim ofisleri olarak ayrılmıştır. Zemin kattaki açık ofisler, binanın yapı yaklaşma sınırına kadar genişletilerek üstünde bir teras oluşturulmuştur. Binada mermer kullanımı ağırlıklıdır; işverenin bir mermer ocağına sahip olması nedeniyle mermer, projede öncelikli bir malzeme olarak tercih edilmiştir.

The entrance of the building is accentuated through the use of a different material. This marble canopy at the entrance continues the language of the façade design, albeit with a difference in scale. The elevation of the roof has added new and varied functions to the building, thereby increasing its utility value. This project represents an example of modern architecture that combines functionality with aesthetics.Binanın girişi, farklı bir malzeme kullanımıyla ön plana çıkarılmıştır. Mermerden yapılan bu giriş kanopisi , cephe tasarımının dilinin devam ettiği, ancak ölçekte farklılaştığı bir özellik taşır. Çatı katının yükseltilmesiyle binaya yeni ve farklı işlevler eklenmiştir, bu da binanın kullanım değerini artırmaktadır. Bu proje, modern mimarinin işlevsellikle estetiği birleştiren bir örneğini temsil etmektedir.

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi:  Çiçek Su Yavuz , Fethi Cangir , Mehmet Özen , Çiğdem Şahinkaya , Osman Erdoğan , Eren Akavcı , Mustafa Taşdemir, Kerem Karabulut

Proje tarihi: 2023

Arsa alanı: 508 m2

İnşaat alanı: 1.707 m2

Elektrik projesi: Promete Mühendislik

Mekanik projesi: MPM

Model: Çiçek Su Yavuz

Project imprint

 

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Çiçek Su Yavuz , Fethi Cangir , Mehmet Özen , Çiğdem Şahinkaya , Osman Erdoğan , Eren Akavcı , Mustafa Taşdemir , Kerem Karabulut

Project date: 2023

Land area: 508 m2

Construction area: 1.707 m2

Electrical project: Promete Engineering

Mechanical project: MPM

Model: Çiçek Su Yavuz

Project Gallery

bottom of page