top of page
Ekran görüntüsü 2023-11-08 162359.png

Skygardens İncek
Ankara / Türkiye, 2017

Skygardens İncek Ankara’nın uydu kenti olan İncek bölgesinde karma kullanım yapısı olarak önerildi. Skygardens İncek projesi imar planında verilen yüksek yoğunluk kararlarını tersyüz eden ve konut kullanımlarının sınırlarını fiziksel olarak da genişleten ve yerel ölçekteki kaygıları da özümseyen bir proje olarak tasarlanmaktadır. Proje üslubu itibariyle mega-ölçekli bir konut projesi gibi okunsa da, parçalı ölçeklere ayrıldığında “komşuluk” ilişkilerini ve “mahalle” kavramlarını oluşturduğu hiyerarşik plan kararlarıyla yeniden kurgulamaktadır. Proje arazisi bölgenin kalbi sayılacak İncek’in Kuzey-Güney aksında  konumlanıyor. Bir üst ölçekten bakıldığında parselin Doğu yönünden gelen İncek Bulvarın’a dikey olarak cephe verdiği ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile kesişerek Ankara’nın merkezi aksı olan Eskişehir Yolu’na bağlandığı görülüyor. Bu nedenle arazi aslında stratejik olarak şehir merkezine en kısa ulaşım aksıyla bağlanıyor. 

 

Ekran görüntüsü 2024-07-09 174910.png

Skygardens İncek temelde üç ana programdan oluşuyor: ticaret, konut ve ofis birimleri. Çevre adalardaki yapı blokları ise kabaca 500 metre karelik ve yükseklikleri 6,5 metre ile sınırlı villa parselleri ile çevreleniyor. Proje’nin merkezindeki en güçlü tasarım prensibi, İnceğin kent hafızasındaki yeri mütevazi ve kentte alternatif bir kaçış alanı olarak yer etmişken, bölgede aniden 100’e katlanan yoğunluğun bu proje alanı için nasıl yönetildiğine ve yeniden kurgulandığına işaret ediyor. Alışılagelmiş bir karma kullanım yapısı olarak önerilmeyen Skygardens İncek, kendi yoğunluğunu hiyerarşik düzende dağıtarak kurguluyor ve alanda herhangi bir çevre duvarı önermeyerek fiziksel olarak kendini çevre parsellere olabildiğince açıyor. Böylece, yürünebilir şehir özelliği çevre parsellere de temas ederek devam ediyor. Diğer büyük ölçekli karma kullanımlı konut yapılarında doğrudan görülmeyen bu durum, projenin kendi güvenlik stratejisini kendi özerkliğiyle nasıl oluşturduğunun iyi bir örneği olarak gözlemlenmektedir

Yapının konstrüktif strüktürü de bu olguyu desteklemekte, esnek kullanımlara izin veren diagrid taşıyıcı sistem önerilmektedir. Tüm cephelerde baskın bir biçimde görülen diagrid taşıyıcı sistem kendi yapısal dayanıklılığı gereği iç mekanlarda ek bir kolon sistemine ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle, bu özel yapı strüktürü projenin gelecekteki iç mekanlardaki çeşitlilik ve esnek kullanımlarına da olanak verir. Genellikle dünyada yüksek ofis blokları, kütüphaneler ve ticari kule tasarımlarında kullanılan diagrid taşıyıcı sistem ilk kez Türkiye’de bir konut projesinde önerilmiştir. 
Ekran görüntüsü 2024-07-09 175144.png

Proje künye

 

Proje ismi: Skygardens İncek

Yer: İncek, Ankara, Türkiye

Tarih: 2017

İş veren: Özkar İnşaat

Program: (karma kullanım) ticaret, konut, ofis

Mimar: rggA Mimarlık

Tasarım ekibi: R. Güneş Gökçek, Dr. Gökhan Tunç, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Mustafa Taşdemir, Yasin Kurmuş, Emine Uçar, Çağrı Bıçak

Tasarım danışmanı: Alex Anmahian/Anmahian Winton Architects (AW)

Proje maket: Jihat Bozarslan, Baver Bahoz Bozarslan, Özel Çakılkaya

Post prodüksiyon: Ozan Güney

Tasarım öneri tarihi: 2017

İnşaat başlama tarihi: Belirtilmedi

Öngörülen inşaat bitirme tarihi: 2019

Arsa alanı: 128167,09 m2

Toplam inşaat alanı: 728,308 m2

Toplam ticaret alanı: 37,970 m2

Toplam konut birimi: 2446

Proje Galerisi

bottom of page