top of page

GG House, Ankara / Turkey, 2014

images2
image1
image4
image3
image5

GG Evi, Ankara

 

Yapı, mimarın kendisi ve ailesi için Ankara / Çayyolu’nda yer alan 312m2 büyüklüğündeki arsada tasarlandı. Bitişik nizam imarlı yapı adasının köşesinde yer alan parsel üzerine planlanan yapı kent villası olarak tanımlanabilir. Konunun, fonksiyonel ve estetik çözüm bekleyen tasarım kararları dışında yüzleşilmesi gereken iki ana problemi;

1- Daha önce tek evde yaşamamış çekirdek bir ailenin, apartman yaşamı alışkanlıklarından gelen yaşam kültürünün bu projeye vereceği tasarım kararlarının belirlenmesi,

2- Mimarın kendisi ve ailesi için ev tasarlamasının getirdiği ve bu sürece girilmeden önce hiç de farkında olunmayan, sarsıcı yüzleşmelerle başa çıkma çabası - seçmesini/vazgeçmesini öğrenme süreci olarak tanımlanabilir.

 

Arsanın en yüksek köşesi ile en düşük köşesi arasında yaklaşık 2 kat yüksekliğine varan kot farkı dolayısyla 2 bodrum katlı planlamaya gidildi. Zemin kat, 1. Bodrum kat ve 2. Bodrum kattan bahçeye ulaşımlar ve ulaşılan her bahçe kotunda yapılan setlemelerde farklı temalarda peyzaj alanları oluşturmak, çevreye bir biri üzerinden bakan farklı vistalar sağlamak hedeflendi.

 

Bu bahçelere ek olarak salon ve mutfağın ara kesitini oluşturan bir teras bahçe oluşturuldu. Bu bahçe dışarıdan erişimin engellendiği, ufku açık, ve devamlı direkt ulaşımın sağlandığı evin en keyifli yerlerinden biri haline geldi.

Salon üzerindeki boşluk ve U şeklindeki plan şeması kendini seyreden, aile bireylerin kendi özel alanlarına çekilebildikleri, aynı zamanda da tek mekan algısında bir arada oldukları, kolay iletişim kurdukları bir mekanlar silsilesi yarattı.

Proje künye

 

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek 

Proje ekibi: Mustafa Taşdemir 

Proje tarihi: 2013 

İnşaat tarihi: 2014 

Arsa alanı: 312 m2 

İnşaat alanı: 450 m2 

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç, Makbule Ormancı 

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe 

Mekanik projesi: Kutay Uçgunoglu 

Peyzaj projesi: Erkan Erdoğan 

Altyapı: Zafer Elibol 

GG House, Ankara

 

The building was designed on a land of 312 m2 located in Cayyolu/Ankara for the architect himself and his family. Located at the plot at the corner of land with attached building status, the building can be described as urban villa. The two main problems of the subject other than design decisions in need of functional and aesthetic solutions, which need to be confronted, are as follows;

1- Determine the design decisions depending on the living culture stemming from the living habits of a nuclear family that has not lived in a single house previously,

2- Coping attempts of the architecture with traumatic confrontations stemming from designing for the architecture himself and his family brought, and also not recognized before this process.

Two basement floor planning was preferred due to the elevation difference of up to 2 floors between the highest corner and the lowest corner of the land. It was aimed to create Access from Ground floor, 1st and 2nd basement floors to the garden, and create landscape areas of different themes in settings built on each garden level reached, and provide different vistas facing the environment over one another.

 

In addition to these gardens, a roof garden that makes up the cross-section of the living room and kitchen was created. This garden with open horizon has become one of the most pleasant places of the house, where outside access is blocked, and there is a continuous direct access.

Void on the hall and the U-shaped scheme created a sequence of rooms, where family members can retreat to their own private spaces, where they get also together in the perception of one place, and communicate easily.

Project facts

 

Architectural Design: R.Güneş Gökçek 

Project team: Mustafa Taşdemir 

Project date: 2013 

Construction date: 2014 

Land area: 312 m2 

Construction area: 450 m2 

Structural project: Dr. Gökhan Tunç, Makbule Ormancı 

Electrical project: Dilek Akmeşe 

Mechanical project: Kutay Uçgunoglu 

Landscape project: Erkan Erdoğan 

Infrastructure: Zafer Elibol 

bottom of page