top of page

Water-Skiing Operation Building, Gaziantep / Turkey, 2010

model (5)
model (3)
model (6)
model (2)
model (1)
model (4)

Su Kayağı İşletme Binası, Gaziantep

 

Allaben Göleti ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yer alan yapı sporcu ve kafe alanları olmak üzere iki farklı işlevden oluşuyor. Bu iki işlev kütle organizasyonunda da ayrıştırılmış, aralarında oluşturulan sokak kurgusu ile rekreasyon alanını ziyaret eden herkesin göle yaklaşımı ve etkinlikleri izlemesi sağlanmıştır. Bu durum aynı zamanda mevsimsel farklılıklar gereği zaman zaman kapanması düşünülen spor aktiviteleri bölümlerinin de kafe kısmından bağımsız olarak kapatılabilmesine olanak tanımaktadır. Yapı için ilk tanımlanan programın çok küçülmesi ve genel maliyetler nedeniyle bu yapı uygulamaya geçirilmemiştir.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Ülkü Eroğlu,Bora Yıldırım, Birkan Sevinç

Proje tarihi: 2010

İnşaat alanı: 1.600 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan

Water-Skiing Operation Building, Gaziantep

 

The building designed within the scope of the Urban Design Project of the Alleben Pond and Surrounding Areas incorporates two different functions: a sports area and a cafe. These two functions have been separated from each other during the block organization and it is ensured through the use of a street between these two functions that all visitors can come close to the pond and watch the activities. This also provided the opportunity to close the sports facility under unfavorable weather conditions without making any changes to the cafe section. However, the building could not be brought into service due to the overheads and the reduction in the project program.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Ülkü Eroğlu,
Bora Yıldırım, Birkan Sevinç

Project date: 2010

Construction area: 1.600 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Landscape architect: Erkan Erdoğan

bottom of page