top of page

Ostim Home-offices, Ankara / Turkey, 2017

home-offices Ankara
home-offices Ankara
home-offices Ankara
home-offices Ankara
home-offices Ankara
Ostim Ev-ofis, Ankara
Proje arsası, Uzay çağı caddesinin hemen başlangıcında yer almaktadır. Ostim Bulvarı’na konumu gereği cephe veren arsa da toplam 200 adet home-office olarak kullanılacak bağımsız birim bulunmaktadır. Bunların 120 tanesi 68m2, 80 tanesi de 50m2 alana sahiptir. Kütlenin altında yola cepheli dükkanlar yer almaktadır. yola cepheli dükkanların arkasında yaklaşık 4 katlı otopark ve teknik hacimler yer almaktadır. Dükkanlar ve arkasında yer alan otoparklar home-office bloğuna baza oluşturmakta bir yönüyle yapay topoğrafya oluşturmaktadır. 2017 yılı 2. yarısında inşaatına başlanması hedeflenmiştir.

Proje künye

 

Proje adı: Ostim Ev-ofis

Mimari ofis: rggA Mimarlık

Tasarım ekibi: Mustafa Taşdemir, Ahmet Çağlar

Yer: Ostim, Ankara

İş veren: Asm Grup 

Program: ev-ofis birimleri, ticari birimler, otopark

Arsa alanı: 6,000m2

Toplam inşaat alanı: 22,000m2

Proje yılı: 2017

İnşaat başlama tarihi: 2017

Proje tamamlanma tarihi: 2019

Ostim Home-offices, Ankara

 

The project land is located immediately at the beginning of the Uzay Çağı street. Fronting the Ostim boulevard due to its location, the land has independent units to be used as a total of 200 home-offices, 120 of which is of 68m2 area, 80 of 50m2 area. There are shops fronting the road under the block. Behind the shops facing the road, there are approximately 4-floor parking garage and plant rooms. Shops and parking lots located behind the shops constitute the basis for both home-office block and an artificial topography. Construction Phase is scheduled to second half of the 2017.

Projects facts

 

Project name: Ostim Home-offices

Architectural office: rggA 

Design team: Mustafa Taşdemir, Ahmet Çağlar

Location: Ostim, Ankara

Client: Asm Grup 

Program: home-ofis units, retail units, parking area

Site area: 6,000m2

Total construction area: 22,000m2

Project date: 2017

Start of construction: 2017

Project completion date: 2019

bottom of page