top of page

Felsefe ve Metodoloji

Felsefe

Mimarlığı işlevsel, estetik ve sağlam bir yapı yapmanın ötesinde, çok karmaşık etkenler içinde çözümlenmesi gereken bir problem ve bir tür kültür ifadesi olarak görüyoruz.

Proje süreçlerimize doğru soruların belirlenmesi ile başlıyoruz.  Bu sorulara aradığımız cevaplarla ve hatta bazen sorunsal olarak bırakılan sorgulamalar ile beraber iyi bir mimarlığın peşinden koşuyoruz. Bu yolculukta bağlam, işlevsellik, basitlik, yenilik, sürdürülebilirlik ve ekoloji gibi kavramlar üzerinde ciddiyetle duruyoruz.

Metodoloji

Tasarım süreçlerini rubick küplere benzetiyoruz. Yatırımcı (işveren), işletmeci, kullanıcı, mühendislik gereklilikleri, mimari kaygılar, uymanız gereken yerel ve uluslararası normlar küpün birer yüzünü simgeliyor. Tüm renklerin bir tarafa toplanması ile de problem çözülmüş oluyor. Mimar olarak bu noktada görevimiz zaman zaman bir biriyle çelişen gerekleri en uygun şekliyle çözümlemek ve başarıyla hayata geçirilmesi için gerekli teknik desteği vermektir.

Doğru bir organizasyonun ve iş birliğinin üretilmesinin projenin başarılı olmasında katkısı büyüktür. Bu yüzden tasarım sürecine işvereni, son kullanıcıyı, danışmanları, mühendisleri, müteahhitleri, tedarikçi ve üreticileri de katıyoruz. Doğru kişilerden doğru bilgileri alarak ve bir üst ölçekten bunları değerlendirerek tasarıma yansıtıyoruz

bottom of page