top of page

aLoft Hotel Proposal, Erbil / Iraq, 2015

lw c 22

aLoft Otel Önerisi, Erbil

 

Proje, ofis, rezidans, alışveriş merkezi gibi fonksiyonları da içinde barındıran karma kullanımlı Signuture Life Projesi’nin bir parçasıdır. Starwoods grubunun markalarından olan aloft otel, 432 odası ile dünyanın en büyük ikinci aloft projesi olarak planlanmıştır. Ülkenin 2014 yazında içine girdiği belirsiz durum sonucu yatırımcısı tarafından beklemeye alınmıştır.  

Signuture Life Projesi 4M Salalı Architects tarafından tasarlanırken, aloft Hotel Projesi rggA Mimarlık tarafından tasarlanmıştır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek 

Mimari ofis: 4M Salalı Architects, rggA  

Proje ekibi: Murat Taşpınar, Sekan Kocabay, Ceren Kumandaş 

Proje tarihi: 2014 

Arsa alanı: 120.000 m2 

İnşaat alanı: 302.500 m2 

aLoft Hotel Proposal, Erbil 

 

The project is a part of the mixed-use Signature Life Project containing such functions as the office, residence, shopping mall. One of the brands of the Starwoods group, the aloft hotel has been planned as the world’s second largest aloft project, with a total of 432 rooms. It has been put on hold by the investor due to the uncertain situation the country has entered into as of the summer of 2014.

 

Signature Life Project has been designed by 4M Salalı Architects, while aloft Hotel Project has been designed by rgg Architects.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek 

Architectural office: 4M Salalı Architects, rggA  

Project team: Murat Taşpınar, Sekan Kocabay, Ceren Kumandaş 

Project date: 2014 

Land area: 120.000 m2 

Construction area: 302.500 m2 

bottom of page