top of page

Bestekar Concert Hall, Ankara / Turkey, 2018

entrance view
facade-open
facade-closed
interior view
ceilingplanandsection
siteplan and ground level plan
detailed_sectionelevation
detailsectionelevation-2

Bestekar Konser Salonu, Ankara, Türkiye

Bir konser salonu’nun giriş tasarımı, mekan ve sokak/cadde ilişkisi arasındaki bağı güçlü kılmak için bir mimarı zorlayan en zor projelerden biri olabilir. Nihayetinde, mevcut durumda kolay kolay algılanmayan ölçek kavramı ama aynı anda da dikkat çekici, davetkar ya da bir nesneyi belirgin yapma özellikleri tasarım kararlarını yeniden sorgulayan unsurlar olacaktır. Ankara’nın güncelliğini hiç kaybetmeyen Bestekar Sokak’taki bir konser salonu girişi düzenlemesi de böyle bir problemi irdeler. 

 

Konser salonunun yeri sokak seviyesinden ağaşıdadır, dolayısıyla oldukça geniş sayılabilecek ya da belki yer yer mekana dönüşebilecek merdivenler bizi konser salonuna en yavaş tempoyla ulaştırmalıdır. Gerçek bir arayüzün mekana dönüştüğü aralık tam da buradadır. Sirkülasyon merdivenlerinin yer aldığı cephedeki hareketli sistem, içeride nasıl bir mekan olduğu izlenimi için yeterlidir. Zaman zaman açılan ya da daha da örtülü hale gelen bu strüktürü, renkli polikarbon paneller oluşturur. Bu paneller kendi ritminde bir cephe konfigürasyonu oluşturduğu gibi, bir girişin makul öçekte nasıl tanımlandığının da bir ölçütü olabilir. Panellerin arkasında belli-belirsiz görünen ve duvara çizilen sanatsal illüstrasyonlar ise kullanıcıyı mekana davet etmek için yeterlidir. Bu görsel şovun hemen önünde yani yapının kör cephesinde tasarlanan geniş merdivenler ise zaman zaman bu giriş mekanında gerçekleşebilecek ön etkinlere ev sahipliği yapacaktır. Bestekar Konser Salonu giriş tasarımı, giriş mekanlarını “mekansızlık” tanımından kurtarıp sadece bir sirkülasyon eylemine dayanmayan, gerçekte yaşayabilecek mekanlar olduğunu gösteren bir tasarım problemi olarak ortaya çıkar.

 

Proje künye

 

Proje adı: Bestekar Konser Salonu

Mimari ofis: rggA Mimarlık

Yer: Bestekar Sokak, Ankara, Türkiye

Program: Konser Salonu girişi düzenlemesi

Tarih: 2018

Bestekar Concert Hall, Ankara, Turkey

The entrance design of a concert hall can be one of the most challenging projects that force an architect to strengthen the connection between space and street. Ultimately, the notion of a scale that is not easily perceived in the present situation, but at the same time the notion of being attractive, inviting, or features that make an object distinctive, will be the basic parameters that re-question the design decisions. The design of an entrance of concert of hall, situated in Ankara's Bestekar Street, addresses such a problem.

 

The venue of the concert hall is located below the street level, so the stairways that can be considered quite large or perhaps turned into spaces should reach us into the concert hall at the slowest pace. This is where the real interface turns into a space. The moving system on the front facade of the circulation stairways is sufficient for the impression of what kind of a space we will encounter inside. This structure, which is sometimes opened or covered more, is composed of colored polycarbonate panels. As these panels form its own façade configuration in their own rhythm, it can be a measure of how an entry is defined in a reasonable scale. Behind the panels, the artistic illustrations appearing vaguely and drawn on the wall are sufficient to invite the user to the space. In front of this visual show, the large staircases designed on the blind side of the building will occasionally host preliminary events that can take place in this entrance space. The design of the entrance of Bestekar Concert Hall can be considered as a design problem, which shows an entry can also be a space to spend time and move, not to rely solely on a circulation action.

 

Project facts

 

Project name: Bestekar Concert Hall

Architecture office: rgg Architects

Location: Bestekar Street, Ankara, Turkey

Program: The design of entrance of Concert Hall 

Date: 2018

bottom of page