top of page
facade-closed.jpg

Bestekar Konser Salonu
Ankara / Türkiye ,2018

Bir konser salonu’nun giriş tasarımı, mekan ve sokak/cadde ilişkisi arasındaki bağı güçlü kılmak için bir mimarı zorlayan en zor projelerden biri olabilir. Nihayetinde, mevcut durumda kolay kolay algılanmayan ölçek kavramı ama aynı anda da dikkat çekici, davetkar ya da bir nesneyi belirgin yapma özellikleri tasarım kararlarını yeniden sorgulayan unsurlar olacaktır. Ankara’nın güncelliğini hiç kaybetmeyen Bestekar Sokak’taki bir konser salonu girişi düzenlemesi de böyle bir problemi irdeler. 

entrance view.jpg

Konser salonunun yeri sokak seviyesinden ağaşıdadır, dolayısıyla oldukça geniş sayılabilecek ya da belki yer yer mekana dönüşebilecek merdivenler bizi konser salonuna en yavaş tempoyla ulaştırmalıdır. Gerçek bir arayüzün mekana dönüştüğü aralık tam da buradadır. Sirkülasyon merdivenlerinin yer aldığı cephedeki hareketli sistem, içeride nasıl bir mekan olduğu izlenimi için yeterlidir. Zaman zaman açılan ya da daha da örtülü hale gelen bu strüktürü, renkli polikarbon paneller oluşturur. Bu paneller kendi ritminde bir cephe konfigürasyonu oluşturduğu gibi, bir girişin makul öçekte nasıl tanımlandığının da bir ölçütü olabilir. Panellerin arkasında belli-belirsiz görünen ve duvara çizilen sanatsal illüstrasyonlar ise kullanıcıyı mekana davet etmek için yeterlidir. Bu görsel şovun hemen önünde yani yapının kör cephesinde tasarlanan geniş merdivenler ise zaman zaman bu giriş mekanında gerçekleşebilecek ön etkinlere ev sahipliği yapacaktır. Bestekar Konser Salonu giriş tasarımı, giriş mekanlarını “mekansızlık” tanımından kurtarıp sadece bir sirkülasyon eylemine dayanmayan, gerçekte yaşayabilecek mekanlar olduğunu gösteren bir tasarım problemi olarak ortaya çıkar.

Proje künye

 

Proje adı: Bestekar Konser Salonu

Mimari ofis: rggA Mimarlık

Yer: Bestekar Sokak, Ankara, Türkiye

Program: Konser Salonu girişi düzenlemesi

Tarih: 2018

Proje Galerisi

bottom of page