top of page

Yöntem

 

İş Birliği

Tasarım süreçlerini rubick küplere benzetiyoruz. Yatırımcı (işveren), işletmeci, kullanıcı, mühendislik gereklilikleri, mimari kaygılar, uymanız gereken yerel ve uluslararası normlar küpün birer yüzünü simgeliyor. Tüm renklerin bir tarafa toplanması ile de problem çözülmüş oluyor. Mimar olarak bu noktada görevimiz zaman zaman bir biriyle çelişen gerekleri en uygun şekliyle çözümlemek ve başarıyla hayata geçirilmesi için gerekli teknik desteği vermektir.

Doğru bir organizasyonun ve iş birliğinin üretilmesinin projenin başarılı olmasında katkısı büyüktür. Bu yüzden tasarım sürecine işvereni, son kullanıcıyı, danışmanları, mühendisleri, müteahhitleri, tedarikçi ve üreticileri de katıyoruz. Doğru kişilerden doğru bilgileri alarak ve bir üst ölçekten bunları değerlendirerek tasarıma yansıtıyoruz.

 

Methodology

Collaboration

We compare the design processes to rubick cubes. Investor (client), operator, user, engineering requirements, architectural concerns, local and international norms that you must follow represent a face of the cube. The problem is solved by all colors collecting to one side. Our duty, as architects, is to most properly analyze requirements in contradiction to one another at times, and provide the technical support needed for successful implementation of the projects.

 

Producing proper organization and cooperation has great contribution in the success of the project. Therefore, we integrate the employer, end users, consultants, engineers, contractors, suppliers and manufacturers, into the design process. We obtain the right information from the right people and evaluate them from an upper scale, and reflect them into the design.

bottom of page