top of page

ASM Platin Ostim, Ankara / Turkey, 2015

Ostim Office Tower 1
Ostim Office Tower 2
Ostim Office Tower 3
Ostim Office Tower 4

ASM Platin Ostim, Ankara

 

Proje arsası, Uzay çağı caddesinin hemen başlangıcında yer almaktadır. Ostim Bulvarı’na konumu gereği cephe veren arsa da toplam 210 adet home-office olarak kullanılacak bağımsız birim bulunmaktadır. Bunların  120 tanesi 68m2, 90 tanesi de 50m2 alana sahiptir. Kütlenin altında yola cepheli dükkanlar yer almaktadır. yola cepheli dükkanların arkasında yaklaşık 4 katlı otopark ve teknik hacimler yer almaktadır. Dükkanlar ve arkasında yer alan otoparklar home-office bloğuna baza oluşturmakta bir yönüyle yapay topoğrafya oluşturmaktadır. 2016 yılında ruhsatı alınan projenin inşaatı yatırımcının kararı ile başlamamıştır ve rggA ile yeni bir proje üretmek için tekrar çalışılmıştır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Binnur Aslan, Mustafa Taşdemir, Yusuf Geneş, Bora Yıldırım, Osman Kuran 

İş veren: ASM Group 

Proje tarihi: 2016 

Arsa alanı: 6.000 m2 

İnşaat alanı: 21.500 m2 

Statik projesi: Statek Mühendislik 

Elektrik projesi: Mustafa Aksu 

Mekanik projesi: Tibet Mumcu 

ASM Platin Ostim, Ankara
 

The project land is located immediately at the beginning of the Uzay Çağı street. Fronting the Ostim boulevard due to its location, the land has independent units to be used as a total of 210 home-offices, 120 of which is of 68m2 area, 90 of 50m2 area. There are shops fronting the road under the block. Behind the shops facing the road, there are approximately 4-floor parking garage and plant rooms. Shops and parking lots located behind the shops constitute the basis for both home-office block and an artificial topography. Construction permit was taken in 2016. However, construction did not start because of the developer's shareholders internal problem and rggA is hired again to design new project. 

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA 

Project team: Binnur Aslan, Mustafa Taşdemir, Yusuf Geneş, Bora Yıldırım, Osman Kuran 

Client: ASM Group 

Project date: 2016 

Land area: 6.000 m2 

Construction area: 21.500 m2 

Structural project: Statek Mühendislik 

Electricity project: Mustafa Aksu 

Mechanical project: Tibet Mumcu 

bottom of page