top of page

Yonca Community Center, Ankara / Turkey, 2016

01
04
02
03
BODRUM KAT
ZEMİN KAT
1. kat
ÇATI PLANI
A-A KESİT
Yonca Community Center
C-C KESİT

Yonca Sosyal Merkez Binası, Keçiören, Ankara, 2016

 

Yonca Sosyal Merkez Binası Ankara’nın Keçiören semtinde alışılagelmiş sosyal merkez binaları dışında çok amaçlı bir yapı olarak önerildi. Bunun nedeni sayıları küçük ölçekli yapılar olmasına ve belirli bölgelerde taleplerinin hızla artmasına karşılık, sosyal binaların program fonksiyonlarını olabildiğince genişletmek ve daha fazla ihtiyaca cevap verebilmekti. Önerilen yapı bölge halkının ihtiyacını karşılayarak, gençlik merkezi ve ev hanımlarına yönelik çeşitli kurs alanlarına yer verirken, aynı zamanda hızır acil servis koordinasyon ofisleri ve semt sağlık ocağına da ev sahipliği yapıyor. Yapının ana yol cephesinin aynı zamanda çevresindeki semt parkı ile bağlantı sağlaması önem taşıyor. Çevesindeki yeşilin örgütlediği ve sıkılaşan bir formda önerilen sosyal merkez yeşil alan ve açık alana olabildiğince dokunmuyor. Yonca Sosyal Merkez Binası doğayla önerilen blok arasında denge kurmaya çalışarak arazideki ayak izini yoğun programına rağmen minimumda tutuyor. 

 

Acil servis ve sağlık ocağı fonksiyonu kuzey yolundan çalışırken, Gençlik Merkezi diğer yöndeki ana yol cephesinden giriş almaktadır. Yapının oval formu, önerilen fonksiyonel birimlerin zemin kattaki iç sokaklara takılması ve farklı birim varyasyonlarıyla elde edilmektedir. Binanın katı dilini kıran köşe birimler, yanlara ve aşağıya doğru uzatıp kısaltılarak aynı zamanda esnek mekan kullanımlarına da izin verebilmektedir. Kulanıcılar yapıya girdikten sonra devasa bir atriumla karşılaşmakta ve bu bölüm aynı zamanda Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezi gibi farklı kullanımlara hizmet edebilmektedir. Yapının teknik hacimleri ve servis alanları bodrum katta düzenlenmiştir. 

 

Yapının hacmi dikey bölünmeler ve ahşap panellerin kaydırılmasıyla parçacıklı bir kütle önerilmektedir. Bu bölünmeler, binanın cam yüzey kullanımıyla dolu-boş kütle ilişkisinde denge gözeterek tasarlanmaktadır. Yerden tavana kadar önerilen cam cepheler binanın en üst düzeyde gün ışığından yararlanmasını sağlar. Yonca Sosyal Merkez Binası’nın 2019 yılının başında ihaleye çıkması ve inşaata başlaması hedeflenmektedir. 

 

Proje künye

 

Proje adı: Yonca Sosyal Merkez Binası

Yer: Keçiören, Ankara

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek, rggA

Proje ekibi: Binnur Aslan, Haktan Aksu, Mustafa Taşdemir, Osman Kurmuş, Hazel İlkay

Proje tarihi: 2016

İnşaat alanı: 3,552 m2

Statik projesi: Tanfener Mühendislik

Mekanik projesi: Ak Proje

Elektrik projesi: Mustafa Aksu

Planlanan inşaat başlangıç tarihi: 2019

Yonca Community Center, Keçiören, Ankara, 2016

 

The Yonca Community Center building was proposed as a multipurpose building, apart from the usual community center buildings, in the Keçiören district of Ankara. The reason for this was the fact that the number of small-scale structures and the rapid increase in demand in certain regions were able to expand the program functions of the community buildings as much as possible and to respond more to their needs. While the proposed structure covers the needs of the people of the region and places various courses for the youth center and housewives, at the same time, it houses the emergency service coordination offices and the health center of the district. At the same time, it is connected with the local park. The social center, proposed in a form that is organized and tightened by the surrounding green, does not occupy as much as possible the green space and the open space. The Yonca Community Center building keeps the footprint of the area at a minimum despite the intense program, trying to balance the nature and the proposed block. 

 

While the emergency service and health center function is running from the north road, the Youth Center takes entrance on the other side of the main road entrance. The oval form of the structure is obtained by integrating the recommended functional units to the inner perimeter of the floor and by different unit variations. Corner units, which break the rigid language of the building, can be extended and shortened to the side and down to allow flexible space usage at the same time. After the users entered the building, they encountered a gigantic atrium which can serve for different uses, such as the Youth Center and the Cultural Center. The technical volumes and service areas of the building are arranged in the basement floor. A bulk mass of the building is proposed by shifting the vertical divisions of volume and wooden panels. These divisions are designed to balance the use of the building's glass surface in relation to the solid-void relationship. Floor-to-ceiling glass facades are recommended to allow the building to take maximum daylight. The Yonca Community Center building is planned to start the tender process and construction in 2019. 

 

Project facts

 

Project name: Yonca Community Center

Location: Keçiören, Ankara

Design: R. Güneş Gökçek, rggA

Project team: Binnur Aslan, Haktan Aksu, Mustafa Taşdemir, Osman Kurmuş, Hazel İlkay

Project date: 2016

Construction area: 3,552 m2

Structural project: Tanfener Engineering

Mechanical project: Ak Proje

Electricity project: Mustafa Aksu

Construction works starts: 2019

bottom of page