top of page

Adana Ibis Hotel, Adana / Turkey, 2012

2
1
z1 konum
z2 vaziyet
z3_tip_kat_palnı
z4 kesit-görünüş
z5_sistem_detayı

Adana Ibis Oteli, Adana

 

Cephe tasarımında iklimin etkisi göz önüne alınarak gölge alanların oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Bunun için mekanik montaj ile uygulanan cephe kaplama malzemesinin konstrüksiyon derinliği artırılmış, duvar içine takılan pencereler ile cephe bitişi arasında derinliğin fazla olması sağlanmıştır. Buna karşın içerideki aydınlık düzeyinin artırılması adına pencerenin alt yüzeyinde ve 1 yan yüzeyinde (ışığın direkt gelmediği kuzey ya da doğu yönüne bakan tarafta) cephe paneli 45 derece açılı olarak yerleştirilmiştir. Bu aynı zamanda geniş denizlik alanının olmamasına ve temizlik yapılacak yüzeylerin azalmasına yol açmıştır ki işletme giderleri açısından önemlidir. Cephede porselen karolar, doğal ahşap kaplamalı paneller, alüminyum doğrama ve pergolalar kullanılmıştır.

• Proje metni Güney Mimarlık Dergisi, Aralık 2012 sayısında yayınlanan proje açıklama yazısından özetlenmiştir.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM 

Proje ekibi: Hatice Baştabak, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Artem Kolomeichuk, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir 

Proje tarihi: 2010 

İnşaat tamamlanma tarihi: 2012 

Arsa alanı: 2.213 m2 

İnşaat alanı: 9.050 m2 

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç, Dr. Ali Ruzi Özuygur 

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe 

Mekanik projesi: Gökhan Bulut 

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan 

Akustik danışmanı: Duyal Karagözoğlu 

Yangın danışmanı: Prof. Dr. Aburrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren 

İç mimari: Sanset-İkoor 

Yayınlar: Güney Mimarlık / Aralık 2012 Sf81-85 

Adana Ibis Hotel, Adana

 

Shadow areas were created carefully considering the effect of climate on the front design. For this purpose, the construction depth of the cladding material applied by mechanical mounting has been enhanced and extra depth between the windows that are inserted into the wall and the front end has been provided. Nevertheless, the front panel has been positioned at 45 degrees on the bottom surface of the window and on one side surface (on the side facing the north or east where the light is not coming directly) in order to improve the level of light inside, which also lead to the lack of a large windowsill and a reduction in the surfaces that will be cleaned, which has a significance in terms of operating costs. Porcelain tiles, natural wood veneered panels, aluminum frames and pergolas have been used on the facade.

• Project text was summarized based on the Project section from the South Architecture Magazine, published on December, 2012.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM 

Project team: Hatice Baştabak, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Artem Kolomeichuk, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir 

Project date: 2010 

Construction completion date: 2012 

Land area: 2.213 m2 

Construction area: 9.050 m2 

Structural project: Dr. Gökhan Tunç, Dr. Ali Ruzi Özuygur 

Electrical project: Dilek Akmeşe 

Mechanical project: Gökhan Bulut 

Landscape architect: Erkan Erdoğan 

Acoustic consultant: Duyal Karagözoğlu 

Fire consultant: Prof. Dr. Aburrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren 

Interior design: Sanset-İkoor 

Publications: Güney Mimarlık / Aralık 2012 Sf81-85 

bottom of page