top of page

Allaben Pond Restaurant Building, Gaziantep / Turkey, 2014

rggarchitects
lw ALLEBEN_NIGHT2
lw ALLEBEN_NIGHT
lw ALLEBEN_LIGHTING_EDIT4
lw ALLEBEN_LIGHTING_EDIT3
lw ALLEBEN_LIGHTING_EDIT2

Allaben Pond Restoran, Gaziantep

 

Allaben Göleti ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yer alan yapının yol tarafından arazi içine gömülen bir yapı olarak algılanması, hâkim cephesini kıyısında yer aldığı gölete vermesi öngörüldü. Hem dış cephede, hem de iç mekânda mimari beton yüzeylerin ağırlıklı olarak kullanıldığı yapı da giriş aksı ana salonu ikiye bölüyor. Böylece farklı servis imkanlarına sahip 2 restoran alanı oluşturulurken, restoranlardan birinin düğün ..v.b. aktivitelere ev sahipli yapması diğerinin ise normal kullanımına devam edebilmesi sağlandı. Yapının inşaatı 2014 yılında tamamlandı.

 

Yapı, World Architecture Community’nin 18. dönem ödüllerinde ödüllendirildi.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Bora Yıldırım, Merve Turhal, Birkan Sevinç, Nihan İlkhan, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2010

İnşaat tamamlanma tarihi: 2014

İnşaat alanı: 2.000 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Allaben Pond Restaurant, Gaziantep
 

The building is designed within the scope of the Urban Design Project of the Allaben Pond and Surrounding Areas. It is aimed that the structure is perceived from the road as embedded in the land as well as ensuring that the main facade faces the existing pond. In the building where architectural concrete is used predominantly for both exterior and interior, the entrance axis divides the main hall into two parts. In this way, it is achieved to constitute two (2) separate restaurants (with different service opportunities), one for hosting such activities as wedding and the other for normal usage.

 

The building is awarded in realized category in World Architecture Community Awards 18th cycle.

Project facts

Architectural Design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Bora Yıldırım, Merve Turhal, Birkan Sevinç, Nihan İlkhan, Mustafa Taşdemir

Project date: 2010

Construction completion date: 2014

Construction area: 2.000 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

bottom of page