top of page

Alsancak Ibis Hotel, İzmir / Turkey, 2013

headimage
11
4
vaziyet
tip kat

Alsancak Ibis Hotel, Alsancak, İzmir

 

Şehir oteli olarak projelendirilen yapının mimari çözümlemesinde imar kısıtları, arsanın küçüklüğüne karşı programın yoğunluğu, yerel yönetmelik ve standartlara ek olarak yabancı otel markasının uymakla yükümlü olduğu uluslararası norm ve standartlar projenin temel belirleyicileri olmuştur. 

 

5.850 m2’lik inşaat alanına sahip yapı, 630 m2’lik arsanın tamamını kullanırken yol cephelerinde yola çıkma haklarını kullanıyor. Bitişik nizam imarlı arsanın diğer üç tarafı yolla cepheli. Atatürk Bulvarı tarafından otel girişi sağlanırken, 1472 sokak tarafından restoran için ayrı giriş bulunuyor. Personel ve servis girişleri ise arka cepheden alınıyor. Ara asma katı bulunan bir bodrum kat, Zemin kat ve 7 tip kattan oluşan otel toplam 140 adet odadan oluşuyor.

 

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Ebru Sinan, Emre Şahin, Bora Yıldırım

İşveren: AkfenGYO

Proje tarihi: 2010

İnşaat tamamlanma tarihi: 2013

Arsa alanı: 630 m2

İnşaat alanı: 5.850 m2

İç mimari: Sanset-İkoor

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç, Ali Ruzi Özuygur

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Yangın projesi danışmanı: Prof. Dr. Aburrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren

Yayınlar: İzmir Ansiklopedisi

Alsancak Ibis Otel, Alsancak, İzmir

In the architectural solution of the building, projected as a city hotel, the development constraints, the intensity of the program against the smallness of the land, international norms and standards that the foreign hotel brand must comply with as well as the local regulations and standards have been the main determinants of the project.

With a construction area of 5.850 m2, the building uses the right way to go in the way from the front way using the entire plot of 630 m2. Adjacent zoned land faces the street on three sides. There is a hotel entrance on Ataturk Boulevard side, and a separate street entrance to the restaurant by the road 1472. Staff and service entries are provided from the rear front. Consisting of a basement with a mezzanine floor, Ground floor and 7 types of floors, the hotel has a total of 140 rooms.

Project facts

 

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Ebru Sinan, Emre Şahin, Bora Yıldırım

Client: AkfenGYO

Project date: 2010

Construction completion date: 2013

Land area: 630 m2

Construction area: 5.850 m2

Interior design: Sanset-İkoor

Structural project: Dr. Gökhan Tunç, Ali Ruzi Özuygur

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Fire consultant: Prof. Dr. Aburrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren

Publications: İzmir Ansiklopedisi

bottom of page