top of page

Amphitheatre, Gaziantep / Turkey, 2012

1
4
headimage
2
3
5

Amfitiyatro, Gaziantep

 

Gaziantep Üniversitesi Amfi tiyatrosu yaklaşık 3.000 kişi kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Üniversite giriş kapısının hemen solunda Halep Bulvarına cephe verecek şekilde konumlanmıştır. Etkinliklerin dışında törenlere de ev sahipliği yapması planlanan yapı da sahne arkası olarak hizmet verecek alanlar iki katlıdır. Yarım daire formundaki tribünler, eşit akslarla tekrar eden ayak sistemi ile korunaklı bir sirkülasyon ve giriş alanı oluştururlar. Ayaklar ve tribün altları mimari beton olarak bırakılırken, sahne ve izleyicilerin olduğu bölümler doğal taş kaplanmıştır.

 

Yapının inşaatı 2014 yılında tamamlanmıştır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek, Akşen Zincircioğlu

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Işıl Yüksel, Nurçin Uçarkuş, İbrahim Öztürk, Muhammet Akdere, Rinat Balapanov, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç

Proje tarihi: 2010

İnşaat tamamlanma tarihi: 2012

İnşaat alanı: 14.450 m2

Statik projesi: Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Amphitheatre, Gaziantep

 

Gaziantep University amphitheatre has been designed to has a capacity of approximately 3,000 people. It is located right on the left of university entrance door in front of the Halep Boulevard. Planned to host ceremonies as well as events, the building has two-storey areas that will serve as backstage. Tribunes in the form of semicircle constitute a circulation and entrance area with a column system recurring with equal axles. Columns and lower parts of the tribunes are allocated for architectural concrete, and the scene and parts hosting the audience are covered with natural stone.

 

The construction of the building was completed in 2014.

 

Project facts

Architectural Design: R.Güneş Gökçek, Akşen Zincircioğlu

Architectural office: YPM

Project team: Işıl Yüksel, Nurçin Uçarkuş, İbrahim Öztürk, Muhammet Akdere, Rinat Balapanov, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç

Project date: 2010

Construction completion date: 2012

Construction area: 14.450 m2

Structural project: Gökhan Tunç

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

bottom of page