top of page
Ekran görüntüsü 2023-12-13 162701.png

Ankara Control Center
Ankara / Turkey, 2018

Ankara Control Center is located in the east side of the current Emirler Train Station in Etimesgut district of Ankara. Ankara Control Center, proposed with a linear volume and quite compact architectural language, is designed for an office building for managing all high-speed rail lines of Turkey. The mandatory program functions of the building divide the mass with the main circulation axis inside the interior and arranges the entire program on the North and South front facades.Ankara Kumanda Merkezi Ankara’nın Etimesgut ilçesinde mevcut Emirler Tren İstasyon’unun Doğu yönünde konumlanmaktadır. Lineer bir hacim ve oldukça sıkılaşmış bir kütle diliyle önerilen Ankara Kumanda Merkezi, Türkiye’nin tüm yüksek hızlı tren hatlarının yönetilmesi için ofis yapısı olarak tasarlanmaktadır. Yapının zorunlu program fonsksiyonları kütleyi iç mekanda ana dolaşım aksı ile bölmekte ve tüm ihtiyaç programını Kuzey ve Güney cephelerine yaslamaktadır. 

Ekran görüntüsü 2023-12-13 162748.png

Ankara Control Center has a total of 2 floors with basement floor and intermediate floors. Main units such as camera observation hall, scada main manager and control room are analyzed as free plans. The architectural language of the building is balanced with the vertical openings and the floor gardens in order to relieve the very compact form of the building and create its own rhythm.

 

Ankara Kumanda Merkezi bodrum kat ve ara katlarla birlikte toplamda 2 kat’a ulaşmakta, kamera gözlem salonu, scada ana yönetici ve kumanda odası gibi ana birimleri serbest plan olarak çözümlenmektedir. Yapının mimari dili, binanın oldukça sıkılaşan formunu hafifletmek ve cephenin kendi ritmini oluşturması için düzenli açılan dikey boşluklar ve giriş yönündeki kat bahçeleri ile dengelenmektedir. 

Proje künye

 

Proje adı: Ankara Kumanda Merkezi

Mimar: rggA Mimarlık

Yer: Etimesgut, Ankara

İş veren: Gizli

Program: Ofisler, yönetim birimleri, tesisler servis odaları, mekanik odalar, yemekhane, toplantı salonları

Site area: 30,000m2

Toplam inşaat alanı: 15,530m2

Tamamlanan tasarım tarihi: 2019

Görseller: rggA

Project facts

 

Project name: Ankara Control Center

Architect: rgg Architects

Location: Etimesgut, Ankara

Client: Undisclosed

Program: Offices, management units, facilities service rooms, mechanical rooms, dining hall, meeting rooms

Site area: 30,000m2

Total construction area: 15,530m2

Design completion date: 2019

Images: rggA

Project Gallery

bottom of page