top of page

Felsefe

Mimarlığı işlevsel, estetik ve sağlam bir yapı yapmanın ötesinde, çok karmaşık etkenler içinde çözümlenmesi gereken bir problem ve bir tür kültür ifadesi olarak görüyoruz.

Proje süreçlerimize doğru soruların belirlenmesi ile başlıyoruz.  Bu sorulara aradığımız cevaplarla ve hatta bazen sorunsal olarak bırakılan sorgulamalar ile beraber iyi bir mimarlığın peşinden koşuyoruz. Bu yolculukta bağlam, işlevsellik, basitlik, yenilik, sürdürülebilirlik ve ekoloji gibi kavramlar üzerinde ciddiyetle duruyoruz.

 

Philosophy

We see architecture as a problem that must be resolved in terms of very complex factors, and a kind of cultural expression, far from creating a functional, aesthetic and a solid structure. 

We begin our project processes by identifying the right questions. We are in pursuit of a good architecture with answers we search for these questions, and sometimes even with interrogations left as problematic. Throughout this journey, we put excessive emphasis on such concepts as context, functionality, simplicity, innovation, sustainability, and ecology.

bottom of page