top of page

Bağlum Community Building, Ankara / Turkey, 2016

IMG_0652
IMG_0650
IMG_0541
IMG_0505
IMG_0539
Bağlum Community Building
lw (6)
lw gorsel1
lw gorsel3
lw gorsel7
lw gorsel8
lw kesit

Bağlum Sosyal Merkez Binası, Ankara

 

Proje alanı, Bağlum bölgesinde, mevcut yapılaşmanın henüz tam olarak oluşmadığı bir alanda yer almaktadır. Arsanın arkasında oldukça büyük bir semt parkı tasarımı belediye tarafından yapılmıştır. Fakat 1/1000’lik planlarda parkın semt ile ilişkisinin zayıf kaldığı düşünülmüştür. Projedeki fonksiyonlar gerek işlevleri, gerek ise arkadaki semt parkına ulaşılabilirliği sağlamak için tek kütle yerine 3 farklı kütle olarak çözümlenmiştir.  

 

Bu sayede ortaya içinden geçilen, kendi ölçeğinde kestirme yollar oluşturan, yeri geldiğinde etkinlik için kullanılan, bir kısmı bu kullanımı desteklemek çin metal pergola ile yarı korunaklı hale getirilmiş boşluklar oluşturulmuştur. Yapının cephesinde yerel andezit taşlar, farklı kesit ve genişliklerde kullanılarak, gün içinde gölgenin değişen etkisinden faydalanılmıştır. Özellikle kamu yapılarında ve Ankara genelinde yoğun olarak kullanılan bu taş, alışılmadık detayda kullanılarak bir yenilik ve farkındalık yaratmak hedefindedir. Yapının inşaatı 2017 yılında tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

Proje künye

 

Proje adı: Bağlum Sosyal Merkez Binası

Proje yeri: Bağlum, Ankara

Proje ofisi: rggA 

Mimari proje ekibi: R. Güneş Gökçek, Esra Hilal Akkuyu, Mustafa Taşdemir, Yusuf Geneş

Proje yöneticisi: R.Güneş Gökçek 

Konsept tasarımı: R.Güneş Gökçek 

İşveren: Keçiören Belediyesi

Peyzaj projesi: SDA Peyzaj

Statik projesi: Statek Mühendislik 

Mekanik projesi: Ak Proje 

Elektrik projesi: Ak Proje

Proje başlangıç yılı: 2015

Proje bitiş yılı: 2016

İnşaat başlangıç Yılı: 2016

İnşaat bitiş yılı: 2017

Arsa alanı: 6,000 m2

Toplam inşaat alanı: 4,800 m2

Ödüller: Bağlum Sosyal Merkez Binası World Architecture Community Ödüllerinin 26.Dönemi’nde “Tamamlanan” projeler kategorisinde en iyi bina ödülünü kazandı. 

Bağlum Community Center, Ankara

The project area is located in the district of Baglum, in an area where the current structuring has not yet fully formed. The fairly large neighborhood park design behind the plot was made by the municipality. However, park’s relation to the district in 1 / 1000 plans was considered to be weak. The functions in the project have been resolved in the 3 different bodies instead of one in terms of both their functions and in order to ensure accessibility to the neighborhood park in the rear.

 

In this way, gaps are created, through which can be passed, forming shortcuts on its scale, which can be used when appropriate for the event, some of the which have been made semi-sheltered with metal pergola to support this kind of use. Local andesite blocks in front of the building were used in different cross sections and width; the effect of the shade changing during the day was utilized. This stone, which is especially heavily used in public buildings and all across Ankara stone, is used in unusual details to create innovation and awareness. Construction of the building was completed in 2017 and opened to the public in the same year. 

Project facts

 

Project name: Bağlum Community Center

Project location: Bağlum, Ankara

Architectural office: rggA 

Architectural project team: R. Güneş Gökçek, Esra Hilal Akkuyu, Mustafa Taşdemir, Yusuf Geneş

Project leader: R.Güneş Gökçek 

Conceptual design: R.Güneş Gökçek 

Client: Keçiören Municipality

Landscape design: SDA Landscape

Structural project: Statek Engineering

Mechanical project: Ak Proje 

Electricity project: Ak Proje

Project start year: 2015

Project completion year: 2016

Construction start year: 2016

Construction completion year: 2017

Site area: 6,000 m2

Total construction area: 4,800 m2

Bağlum Community Center won the Best Building Award in the “Realized’ projects category in the 26th Cycle of the World Architecture Community Awards.

bottom of page