top of page

Bank Headquarter Proposal, Kocaeli / Turkey, 2010

leadimage
04
01
11
int01_b
05

Banka Ana Merkez Binası Önerisi, Gebze

 

Gebze’de Bankacılık Üssü yapılması için, davetli bir yarışmaya hazırlanan öneridir.

Yüksek fiziki güvenlik önlemlerinin yanı sıra en üst düzeyde korunacak bir data merkezini de içerecek yoğun bir programı vardır. Program eğitim için ve iş başvurusu için gelenlerin de konaklayabileceği konaklama yapısı ile, çoğunluğunu İstanbul’da yaşayan çalışanların sosyal aktivitelerini karşılayacakları alanlarla daha da yoğunlaştırılmıştır.

Kuzey alanda bulunan orman dokusunun yapı içine taşınacağı bir omurga iç sokak tasarlanmış ve ofis alanları bu omurga üzerine takılmıştır. Yapının tasarımda enerji etkin bir tasarım göz önüne alınmıştır.

Güney Yönündeki cephelerde çift cidarlı cephe sistemi tercih edilmiştir. Işık ofis alanlarının her noktasına ulaştırılacak şekilde tasarlanmış, yönlenmesine göre farklılaşan güneş kırıcı elemanları ile kontrol altında tutulmuştur.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Bora Yıldırım,Ebru Sinan, Gökçen Bozdağ, Ülkü Eroğlu, Birkan Sevinç, Emre Şahin, Merve Turhal, Erkan Erdoğan.

Proje tarihi: 2010

Arsa alanı: 34.440 m2

İnşaat alanı: 136.000 m2

Bank Headquarter Proposal, Gebze

 

This is a proposal prepared for an invited competition for building a banking base in Gebze.

 

It has an intense program that will include a data center to be secured at the highest level as well as high physical security measures. Program has been intensified in the areas where the employees, the majority of whom is living in İstanbul, will meet their social activity needs with its accommodation structure where the ones coming for training and job applications can also accommodate.

 

A backbone internal street where the forest structure on the northern areas will be moved into the structure has been designed and the office areas have been attached to this backbone.

 

Energy efficient design in the design of the building has been taken into consideration. Double-walled facade in southern faces has been preferred. The office has been designed so that the light will reach all across the room, which is kept under control by varying solar shading elements according to the orientation.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Bora Yıldırım,
Ebru Sinan, Gökçen Bozdağ, Ülkü Eroğlu, Birkan Sevinç, Emre Şahin, Merve Turhal, Erkan Erdoğan.

Project date: 2010

Land area: 34.440 m2

Construction area: 136.000 m2

bottom of page