top of page

Cancer Research Laboratory, Çankırı / Turkey, 2010

leadimage
1
2

Kanser Araştırma Laboratuvarı, Çankırı

 

Yapı Çankırı Karatekin Üniversitesi yeni yerleşke alanında yer almaktadır. Master planda toplamda 20.000 m2 olarak belirlenen merkezi araştırma laboratuarları yapılarının ilkidir. Kanser araştırmaları ve gıda laboratuarı olmak üzere iki farklı araştırma merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Kullanıcı ve malzeme sirkülasyonlarının tam olarak ayrışmasına izin verecek şekilde de 2 kanattan oluşan yapı ortak olarak kullanılan giriş holü ve çok amaçlı toplantı/sunum odası ile bağlanmaktadır.

 

Tasarımın ana ilkesini esneklik oluşturmaktadır. Yapı aksları değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eşit olarak bölünmüştür. Bu sayede her laboratuar alanı dış cephede değişime imkan vermeyecek şekilde büyüyebilmektedir. Brüt beton prekast cephe panelleri ile düşey sürekliliğin vurgulandığı bir yapı karakteri elde edilmiştir.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Hatice Baştabak, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Birkan Sevinç, Artem Kolomeichuk, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2010

İnşaat alanı: 3.166 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan

Cancer Research Laboratory, Çankırı

 

The building is situated in the new campus of Çankırı University. The first building of the development is the Central Research Laboratories that are stated as a total area of 20.000m2 in the master plan. These laboratories include two different research centers; cancer research and food laboratories. The building is designed as 2 wings in order to separate user and service circulation and these wings are connected with public entrance hall and multipurpose meeting room.

 

The main principle of the design is flexibility. The building axes are equally divided in order to respond different and changing needs. Thus, every laboratory can enlarge without causing any change on the facade design. Vertical continuity in the building character is emphasized with using precast concrete façade panels.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Hatice Baştabak, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Birkan Sevinç, Artem Kolomeichuk, Mustafa Taşdemir

Project date: 2010

Construction area: 3.166 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Landscape architect: Erkan Erdoğan

bottom of page