top of page

 Sports & Life Hub, Kuşadası / Turkey, 2021

Spor ve Yaşam Merkezi, 2021

Spor ve Yaşam Merkezi, Kuşadası'nın güzel sahiline ve meşhur "El Heykeli"ne yakın boş bir kentsel araziyi canlandırıyor. Alan, yoğun bir kentsel aksa ve güneyindeki bir meydana bağlanıyor. Bu merkez kentsel yaşama dahil olmak için güçlü bir potansiyel barındırıyor. Bununla birlikte, batı yakasındaki kıyı şeridine görsel ve fiziksel erişim, doğrusal bir dizi kentsel ada tarafından engellenmektedir. Tasarım, çevredeki yaşamı bütünleştirmeyi ve çevreyle (batıdaki bloklar dahil) bağlantı kurmayı amaçlayan, sosyal programlarla dolu bir kent parkı önermektedir.

Kentsel zemin kat, komşu kuzey ve güney yaya akslarını birbirine bağlayan bir heykel bahçesi görevi gören bir kent parkı olarak ayrılmıştır. Kentsel zemin katta ayrıca çeşitli sosyal ve sportif aktivitelere yönelik mekânsal gereksinimleri karşılayacak bir koşu parkuru ve bir amfitiyatro yer alıyor.

 

Park içerisinde farklı yollar boyunca düzenlenen sosyal ve rekreasyonel programlar, alternatif yarı açık ve iç mekan senaryoları ve yeni deneyimler yaratıyor. Bu programlar aynı zamanda kamusal alana  yarı özel bir açık hava alternatifi olarak üst teraslarla da zenginleştirilmiştir. Bu programlar arasında kafeler ve özel kurslar gibi rekreasyonel fonksiyonların yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi ve çok amaçlı spor salonu gibi kamu hizmetleri de yer alıyor. Konum gereği yaşanacak aşırı sıcaklardan korunmak için gölge sağlamak üzere yapıların üzerine bir şehir şemsiyesi uzanıyor.

 

Proje konumunun hedeflerinden biri kıyı şeridini otoparklardan temizlemek olduğundan civarda otoparklara yönelik güçlü bir talep var. Daha önce Spor ve Yaşam Merkezi'nin alanı bu amaca hizmet eden otopark olarak kullanılıyordu. Bu bağlamda, yeni tasarım, otopark için iki yer altı seviyesi sağlayarak park ihtiyacını telafi ediyor ve bu da merkezin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı oluyor.

Proje Künyesi

Proje adı: Spor ve yaşam merkezi  

Mimar: rgg Architects , Motto Mimarlık

Yer: Kuşadası, Aydın, Türkiye

Program: Koşu parkuru ,amfitiyatro, engelsiz yaşam merkezi, çok amaçlı spor salonu ,sosyal ve rekreasyonel programlar, alternatif yarı açık ve iç mekan senaryoları

İnşaat alanı: 30.000m2

Toplam inşaat alanı: 18700m²

Tasarımın bitiş tarihi: 2021

Görseller: rggA , Motto Mimarlık

Ekibi: Onur Özkoç, Güneş Gökçek, Heves Beşeli, Derya Fidan Çakıroğlu, Havva Nur Başağaç

Aydınlatma Tasarımı:Motto Mimarlık

Sports & Life Hub, 2021

 

Sports & Life Hub vitalizes an empty urban land close to the beatiful shorline of Kuşadası and the infamous "Hand Sculpture". The site embodies a strong potential for inclusion into urban life as it connects to a busy urban axis and a square on its south. That being noted, the visual and physical access to the shoreline on the western side is blocked by a linear series of urban blocks. The design proposes an urban park loaded with social programs, which is intended to unify life in the vicinity and connect with its surroundings (including the blocks on west).

The urban ground floor is reserved as an urban park that serves as a sculpture garden connecting the neighboring northern and southern pedestrian axes. The urban ground floor also features a running track and an amphitheater to meet spatial requirements for diverse social & sports activities.

 

Social and recreational programs organized along various paths within the park create alternative semi-open and interior scenarios and new experiences. These programs are also enhanced with upper terraces as a semi-private open air alternative to the public ground. These programs include recreational functions such as cafés and private courses as well as public services such as a Barrier Free Living Center, and a multi-purpose sports hall. An urban parasol extends over the programs to offer a shade to shelter from the strong heat of the region.

 

There is a strong demand for parking lots in the vicinity as one of the objectives of the town is to clear the shoreline from parking lots. Previously, the site for Sports & Life Hub had been used as a parking lot that served this purpose. In this regard, the new design compensates for the parking requirement by providing two underground levels for parking, which also help ensuring economical sustainability of the hub.

 

 

Project facts

 

Project name: Ankara Control Center

Architect: rgg Architects , Motto Architecture

Location: Kuşadası, Aydın, Turkey

Program: Running track, amphitheater, disabled living center, multi-purpose gym, social and recreational programs, alternative semi-open and indoor spaces.

Site area: 30,000m2

Total construction area: 18700m²

Design completion date: 2021

Images: rggA ,Motto Architecture

Team: Onur Özkoç, Güneş Gökçek, Heves Beşeli, Derya Fidan Çakıroğlu, Havva Nur Başağaç

Lighting Design:Motto Architecture

bottom of page