top of page

Tashkent DiamondMall, Tashkent, Uzbekistan, 2018

headimage
1
2
3
4
5
6
ground floor plan
level +6, +12 plan
typical office floor plan
level +18 plan
Tashkent
section

Taşkent DiamondMall, Taşkent, Özbekistan

 

Taşkent DiamondMall, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in kalbi sayılan pek çok idari, kültürel ve kamu yapılarının bulunduğu bölgede önerilmektedir. Radial bir biçimde büyüyen Taşkent’in kentsel planı, kendi içinde düzenli, geniş sokakların hakim olduğu, farklı dokuları barındıran ve her yerde yeşilin baskınlığının hissedildiği dağınık bir düzene sahiptir. Geleneksel mimarinin baskın bir biçimde hüküm sürdüğü Özbekistan yeni şehirleşme stratejilerinin bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor. Son dönemde ilan edilen kalkınma planlarının arasında ise, Taşkent’in ekonomisini ve kültürel cazibesini ulusal ekonomiye kazandırma planları yatıyor. Taşkent yeni yabancı yatırımlara karşı dünyevi bir mıknatıs haline gelmesi için “yüksek teknoloji şehri” oluşturma planlarına başladı bile. Öyle görünüyor ki, Orta Asyanın nüfüs bakımından en yüksek kenti olan Taşkent, çok yakında geleneksel mimarisini akıllı teknolojilerle donatılan, yeni iş ve araştırma merkezleri, akıllı binalar ve yeni eğitim ve araştırma kurumlarıyla sahneye çıkaracak. 

 

Taşkent DiamondMall, henüz somutlaşmayan kentsel kalkınma planlarının bağımsız bir parçası olarak önerildi. Önerilen yeni alışveriş merkezi, ölçeği itibariyle konumlandırıldığı yere göre bir hayli cüsseli, ancak çevresindeki gelişimi tetikleyecek kadar canlı ve iddialı bir yapı olarak tasarlandı. Parsel tarihi Özbek Devlet Konservatuarı’nın ve kent’in yerel bir televizyon kanalının bulunduğu aks’ta yer alıyor. Arazinin bitişiğinde ise Özbekistan’ın en önemli yatırım şirketlerinin binası yer alıyor. Kent’te görülen geleneksel yapı tektoniğinin aksine, rggA’nın önerisi parsele yayılan, kendi içinde devasa kamusal alanını yaratan, yapı çevresinde yürünebilen ve her noktadan erişilebilir alanlar yaratan bir yapı ölçeği sunuyor. 5 ana sirkülasyon hacmiyle kırılan ve sistematik bir düzende planlanan fonksiyonlar, hem yön bulma yetisini kolaylaştırıyor hem de kullanıcıları her yere ulaşılabilir kılıyor. Taşkent DiamondMall’un temel fonksiyonları mağazalar, çocuk oyun alanları, spor alanları, yeme-içme alanları, ofis lobileri, otopark alanları, 2 kuleye dağıtılan ofisler ve ara katlardaki açık “yeşil teras” alanlarından oluşuyor. 

 

Yapı içindeki ve tavana kadar yükselen boşluklar bina içindeki fonksiyon şemasıyla orantılı bir biçimde dengeleniyor. Buradaki en önemli prensip, yapının her noktasını kullanılabilir hale getirilmek üzere tasarlanıyor. Bu anlamda, yapının 18 kotunda “podium katı” olarak belirtilen katın parçacıklı çatı’ların altında kullanıma açıldığı da kolaylıkla okunabilir. Buradaki alan, kullanıcılar için hem şehre 360’ manzarayı sağlamakta, hem de pasif iklimlendirme kriterlerini yerine getirmektedir. Tüm ofisler 80 kat’ta dağıtılan 2 ofis blok’unda yer alır. Bu iki kuleyi bölen iki kat yüksekliğindeki ara kat 21 ve 22. katlarda açık yeşil teras önerilmekte ve blokların yoğunluğunu azaltmaktadır. Taşkent DiamondMall’un mimari üslubu, parçalara bölünerek bütüncül bir yapı önermekte ve olabildiğince cam yüzey kullanımı yer yer giydirilen ve elmas gibi parlayan özel kaplama malzemesi ile dengelenmektedir. Aynı kırılgan dil, kendisini ofis bloklarında diagonal formda üreten taşıyıcı beton strüktür sistemiyle devam ettirir. Bütününde kendine özel dokusunu koruyan ve farklı alt dillerle kendini teşhir eden yapı, alışveriş blok’unda farklı taş malzemesi kullanılarak yapı girişlerini vurgular ve tekdüze görünümden kurtarır.

 

Proje künye:

 

Proje adı: Taşkent DiamondMall 

Mimar: rggA Mimarlık

Yer: Taşkent, Özbekistan

İş veren: Gizli

Program: Mağazalar, yeme-içme alanları, ofis lobileri, açık-kapalı otopark, ofisler, çocuk oyun alanları, spor alanları, açık sosyal alanlar

Arsa alanı: 88,547.81 m2

Toplam inşaat alanı: 373,372,48 m2

Tasarım: 2018

Görseller:rggA

Tashkent DiamondMall, Tashkent, Uzbekistan

 

Tashkent DiamondMall is proposed as the heartland of Uzbekistan's capital city, Tashkent, where many administrative, cultural and public buildings exist. The masterplan of Tashkent, which grows in a radial manner, has an organized layout in which regular, and broad streets dominate and different residential textures and green areas are felt everywhere. Uzbekistan, whose traditional architecture is observed in a dominant way, is moving rapidly to become a part of new urbanization strategies. Among the recently development plans announced by the authorities, there is an aim to bring Tashkent's economy and cultural attractiveness to national economy. Tashkent city has already begun plans to create a "high-tech" or “smart city” to become an important hub of the world for new foreign investments. It seems that Tashkent, which is the highest city of Central Asia in terms of its population, will soon transfrom its traditional architecture into a new business equipped with new research centers, intelligent technologies, intelligent buildings, new educational and research institutions.

Tashkent DiamondMall is proposed as an independent piece of urban development plans that have yet to be embodied. The proposed new shopping mall is designed to be quite porous and vivid but assertive enough to stimulate the development of the surrounding area. The project site is located on the main axis of the Taskent Conservatorium of Music building and a local TV channel of the city. At the adjacent of the plot, there is the building of the most important investment companies of Uzbekistan. Contrary to the traditional building tectonics seen in the city, the rggA's proposal offers a building that generates various public spaces, proposes a walkable space around the building and creates accessible areas from every point of the building. Functions broken down by 5 major circulation volumes and planned in a systematic layout make the visitors easy to navigate and the users accessible to everywhere. The main functions of Tashkent DiamondMall consist of shops, playgrounds, sports areas, office lobbies, parking areas, offices distributed in 2 towers, and open "green terraces" in the interim floors.

 

The interior spaces in the building and the voids rising up to the ceiling are balanced proportionally with the functions of the building. The most important principle here is designed to make every point of the building accessible to the usersIn this sense, it can be also read that the structure is opened underneath the fragmented roofs, which are designated as "podium floors" on the 18th floor. The area provides both 360' scenic views for the users and fulfills passive climatization criterias. All offices are located in 2 office towers distributed at 80 floors. On the two storeys dividing the two towers, the intermediate floor 21 and the 22nd floor offer a light green terrace and reduce the density of the blocks. The two storeys dividing the two towers, are situated in the intermediate 21st and the 22nd floors and feature open “green terraces” and also reduce the density of the blocks. The architectural language of Tashkent DiamondMall is divided into pieces to propose a holistic structure and balanced with the special coating material that shines like a diamond and where the use of glass surfaces are used as much as possible. The same architectural language continues itself as a diagonal form in the office blocks by means of a concrete structural framing system. The structure, which protects its own unique texture and exposes itself with different sub-languages, is designed by using different stone materials in the shopping block to emphasize the entrance of buildings and differentiates its uniform appearance throughout the structure.

 

Project facts:

 

Project name: Tashkent DiamondMall 

Architect: rggA Architects

Location: Tashkent, Uzbekistan

Client: Undisclosed

Program: Shops, office lobbies, open-closed parking, offices, playgrounds, sports areas, open social areas

Plot area: 88,547.81 m2 

Total construction area: 373,372,48 m2

Design: 2018

Renderings: rggA

bottom of page