top of page

31/23, Ankara, Turkey, 2016

10.10
10.10-
795286bf-a47d-4433-a141-bf9b7e209fc1
3

31/23, Çayyolu, Ankara

 

31/23 Ankara’nın Çayyolu semtinde farklı kullanımlara izin veren ticari bir yapı olarak tasarlandı. Yapı, Alacaatlı yolu’nda Beyler Caddesi üzerinde mevcut konut ve ticari yapıların arasında formu ve malzeme seçimiyle farklılaşıyor. Gerek mekan kurgusu, gerekse cephe tasarımıyla son derece esnek bir tasarıma sahip olan yapı, fonksiyonun ne olabileceğine çok da fazla odaklanmadan, planından tamamen soyutlanarak ele alınan cephe tasarımı ile basit ama etkili bir dil oluşturması hedeflenmiştir. Bu yüzden yapının önerilen formu iş veren talebini de destekler nitelikte, ileride değişebilecek ticari fonksiyonlara izin verecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Yapı zemin katta geçirgen bir alt salon olarak ele alınmıştır. Arka bahçede yaratılan bir tür saklı bahçeye geçişe imkan veren salon, birinci kattaki geniş konsol alanlar ile korunaklı hale getirilir ve yapı formu öne çıkartılır. Birinci kat ise tamamen açık ve serbest mekan olarak tasarlanmakta ve herhangi bir bölücü kullanılmamaktadır. 31/23’ün iç ve dış bütünlüğü içerisinde genel olarak tuğla ve siyah metal yüzeyler kullanılmış ve yapıdaki malzeme görünümü yüzeylerin biribirini ezmemesi üzerine dengelenmiştir. Yapı gece ışıklandırıldığında, cephedeki tuğla yüzey bir filtre gibi davranarak kütle yüksekliğini ve birinci kattaki iç mekan algısını daha da büyütecek ve görünür hale getirecektir. Bununla birlikte içerideki tüm konstrüksüyon, hareket ve işlev yapının bir x-ray’i gibi davranmakta ve içerideki yaşamla ilgili ipuçlarını yansıtmaktadır. 31/23 halen inşaat halinde olup, 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanan yapı, 450 m2 arsa alanında toplamda 500 m2 inşaat alanına sahiptir.2023 Işıklar Tuğla Ödül'ünü kazanmıştır. Sürdürülebilir malzeme ile inşa edilmiş yenilikçi ve fark yaratan yapılar arasında görülmüştür.

 

Proje künye

 

Proje adı: 31/23

Mimari ofis: rggA 

Yer: Alacaatlı, Çayyolu, Ankara

Program: Ticari

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Proje ekibi: Bora Yıldırım, Hazel İlkay, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran

Proje tarihi: 2016

Parsel alanı: 450 m2

İnşaat alanı: 500 m2

Statik projesi: Adnan Tanfener

Elektrik projesi: Mustafa Aksu

Mekanik projesi: Tibet Mumcu

Peyzaj projesi: Hazel İlkay

Proje Fotoğrafları: Duygu Tüntaş , Çiçek Su Yavuz

31/23, Çayyolu, Ankara

 

31/23 is designed as a commercial structure allowing different uses in Çayyolu district of Ankara.The building is differentiated with the choice of form and materials between the existing residential and commercial buildings located on the Alacaatlı road and Beyler Street.It is aimed to create a simple but effective language with its façade design, which is designed as much flexible as possible. The façade is also abstracted from the plan without much focus on what the function can be. Therefore, the proposed form is designed to allow other functions that may change in the future, in response to the client’s demands on the project. 

 

The building is considered as a permeable hall on the ground floor. The hall, which allows passage to a kind of hidden garden created in the rear garden, is sheltered with wide cantilevered areas on the first floor and the building form is marked with these cantilevered areas. The first floor is designed as a completely open and free space and separators are not used on the first floor. In general, brick and black metal surfaces were used in the inner and outer parts of 31/23 and the appearance of the material in the building was balanced on the surfaces in order not to dominate each other. When the structure is illuminated at night, the brick surface on the front façade acts as a filter, making the mass’ height and interior space perception more visible and larger on the first floor. However, all the interior construction acts like an x-ray of motion and function, and reflects the hints about life inside. 31/23 is currently under construction and planned to be completed in 2018. The building has a total construction area of 500 m2 in 450 m2 plot area.Our structure won the 2023 Işıklar Brick Award. It has been seen among the innovative and distinctive structures built with sustainable materials.

 

Project facts

 

Project name: 31/23

Architectural office: rggA 

Location: Alacaatlı, Çayyolu, Ankara

Program: Commercial

Architectural Design: R.Güneş Gökçek

Project team: Bora Yıldırım, Hazel İlkay, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran

Project date: 2016

Site area: 450 m2

Total construction area: 500 m2

Structural project: Adnan Tanfener

Electricity project: Mustafa Aksu

Mechanical project: Tibet Mumcu

Landsape design: Hazel İlkay

Project Photos: Duygu Tüntaş, Çiçek Su Yavuz

bottom of page