top of page

Erikçe Tower, Gaziantep / Turkey, 2010

model (3)
model (5)
00 kapak_model (1)

Erikçe Kulesi, Gaziantep

 

Gaziantep’in Erikçe Ormanları içinde hem kent için seyir terası olarak kullanılabilecek, hem de restoran ve düğün salonu fonksiyonlarını barındıracak bir kent kulesi tasarlanması istendi. Kent içinde teleferik ile ulaşılan alan üzerinde yer alan kulenin ayaklarından düşey sirkülasyonlar sağlanıyor. Bu ayaklara diyagonal bir biçimde yerleştirilen kare şeklindeki kütle içinde restoran ve düğün salonu yer alıyor.

Betonarme sistemle inşaa edilmesi planlanan yapı da geniş açıklıklar kaset döşeme olarak kurgulandı ve betonarme elemanların açıkta bırakılacağı düşünülerek dizayn edildi.

2010 yılında tüm uygulama projeleri tamamlanan yapInın inşaatı başlamadı.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek, Akşen Zincircioğlu

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Melike Bilgin, Tuba Büyükakıllı, Muhammet Akdere, Anna Golobokova, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2010

İnşaat alanı: 4.000 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan

Erikçe Tower, Gaziantep

 

It was asked to design a city hall tower in F forests in Gaziantep both as an excursion terrace and as restaurant and wedding saloon. Located on outlying areas of the city where the transportation is provided by telpher, the tower has vertical circulations on its abutments. There is a restaurant and wedding hall within the square-shaped block placed in these abutments in a diagonal manner. 

 

In the structure that was planned to be built by reinforced concrete, the openings were used as system cassette flooring, and designed so as to leave the concrete elements exposed.

All application projects of the building were completed in 2010; however, its construction did not start.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek, Akşen Zincircioğlu

Architectural office: YPM

Project team: Melike Bilgin, Tuba Büyükakıllı, Muhammet Akdere, Anna Golobokova, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç Mustafa Taşdemir

Project date: 2010

Construction area: 4.000 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Landscape architect: Erkan Erdoğan

bottom of page