top of page

Esenyurt Ibis Hotel, Istanbul / Turkey, 2013

headimage
2
1
vaziyet plani
tip kat

Esenyurt Ibis Otel, Esenyurt, Istanbul

 

E5 karayoluna giriş cephesini veren yapı 3 bodrum kat + zemin kat ve 6 tip kattan oluşuyor. En alt iki bodrum kat otopark olarak kullanılırken birinci bodrum katta toplantı odaları ve servis alanları yer alıyor. Zemin katta otel lobisi, restoran, bar, ana mutfak, ofis alanları, tip katlarda ise otel odaları yer alıyor.

 

E5 karayolu boyunca devam eden yatay hareket esnasında dikkat çekecek şekilde düşey hareketliliğin vurgulandığı bir cephe hareketi hedefleniyor. Pencere sövelerinde kullanılan farklı renkler ile İbis’in marka kimliğine uygun hareketli ve eğenceli bir etki oluştu- ruluyor.

 

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Hatice Baştabak, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Artem Kolomeichuk, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2010

İnşaat tamamlanma tarihi: 2013

Arsa alanı 1.755 m2

İnşaat alanı: 7.313 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç, Dr. Ali Ruzi Özuygur

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan

Akustik danışmanı: Duyal Karagözoğlu

Yangın projesi danışmanı: Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren

İç mimari: Sanset-İkoor

Esenyurt Ibis Hotel, Esenyurt, Istanbul

The building faces its entrance towards the E5 highway and consists of 3 basement floors, a ground floor and 6 typical room floors. While the 2 bottom basement floors are used as a car park, meeting rooms and services are placed on the first basement floor. On the ground floor there is hotel lobby, restaurant, bar, kitchen and offices. Hotel rooms are on the typical floor.

A vertical façade movement is aimed to draw attention during horizontal movement on the E5 highway. Different colors are used in the window casings to create an active and enjoying effect that is appropriate for the identity of IBIS as a brand.

Project facts

 

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Hatice Baştabak, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Artem Kolomeichuk, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir

Project date: 2010

Construction completion date: 2013

Land area: 1.755 m2

Construction area: 7.313 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç, Dr. Ali Ruzi Özuygur

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Landscape architect: Erkan Erdoğan

Acoustic consultant: Duyal Karagözoğlu

Fire consultant: Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren

Interior design: Sanset-İkoor

bottom of page