top of page

Gaziantep University Masterplan, Gaziantep / Turkey, 2010

1
headimage
3
2
4

Gaziantep Üniversitesi Masterplanı, Gaziantep

 

Gaziantep Üniversitesi, bugüne kadar zaman içinde devam eden yapılaşmasının bir kimlik ve bütünlükten bağımsız olarak devam etmesi sebebiyle hem yakın gelecekteki yapılarına hem de büyüme stratejilerine altlık oluşturacak bir masterplan yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemelerde yapılaşma kalitesi kadar açık alan kullanımları ve kamusal boşlukların yeterli kalitede olmadığı görülmüştür. Bu yüzden hem bir dil birliği oluşturacak hem de açık alanları belirli bir hiyerarşide birbirine bağlayacak bir öneri getirilmiştir. Halep Bulvarına paralel olarak bir yaya aksı oluşturulmuş ve bu aksa takılan çelik çatılar ile binaların ve açık alanların bir birine bağlanması öngörülmüştür. Yeni yapılaşacak alanlar da bu ana aksa takılacak şekilde konumlandırılmıştır.

 

Proje künye

Masterplan: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Bora Yıldırım, Rabia Sakçı, Birkan Sevinç, Tunç Kayıkçı, Altuğ Gönençen, Erkan Erdoğan

Proje tarihi: 2010

Arsa alanı: 300.000 m2

Gaziantep University Masterplan, Gaziantep

Gaziantep University requested for a master plan to form the basis for both the buildings to be built in the near future and their growth strategy due to its on-going structuring up until today continuing without identity and integrity. In the analyses, it has been shown that the use of open areas as well as public spaces is not of sufficient quality. So a pro- posal has been brought forward both to create a unity of language and to connect open areas in a specific hierarchy. a pedestrian axis parallel to the Halep Boulevard has been created, and open areas have been connect to buildings with steel roofs in- stalled into this axis. The buildings that will be newly built have been positioned in such a way that they will be installed into this main axis.

Project facts

 

Masterplan: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Bora Yıldırım, Rabia Sakçı, Birkan Sevinç, Tunç Kayıkçı, Altuğ Gönençen, Erkan Erdoğan

Project date: 2010

Land area: 300.000 m2

bottom of page