top of page

İki Pınar Mosque, Ankara / Turkey, 2019

01_KAPAK
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

İki Pınar Cami, Ankara

 

İki Pınar Cami Ankara’nın Çayyolu bölgesinde çok fonksiyonlu ve “kullanım odaklı” bir ibadet mekanı olarak önerilmiştir. Geleneksel ibadet mekanlarının tipolojik bağlamını genişleterek önerilen İki Pınar Cami, kent ölçeğindeki ilişkilerini irdelemek ve ibadet mekanının kendi iç programını yeniden düşünmek ve kurgulamak üzere tasarlanmıştır. Cami, proje alanı çevresindeki parklar ile beraber bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Projeyi buradan detaylı okuyabilirsiniz.

 

Proje künye

Proje adı: İki Pınar Cami

Yer: Çayyolu, Ankara, Türkiye

Mimar: rggA Mimarlık

Tasarım: R.Güneş Gökçek

Yıl: 2019

Proje ekibi: Simge Çetinkaya, Ahmet Çağlar, Ozan Güzey

İşveren: İki Pınar Camii Derneği

Arsa alanı: 3800m2

İnşaat alanı: 400 m2

Öngörülen inşaat başlangıç yılı: 2020

Beklenen inşaat bitiş yılı: 2022

İki Pınar Mosque, Ankara

 

İki Pınar Mosque is proposed as a multi-functional and “usage-oriented" place of worship in the Çayyolu area of Ankara. The İki Pınar Mosque, which have been proposed by expanding the typological context of traditional places of worship, are designed to explore the relations of the city scale and to rethink and reconstruct the internal program of the place of worship. The mosque was considered as a whole together with the parks around the project area.

You can read the project in details here

 

Project facts

Project name: İki Pınar Mosque

Location: Çayyolu, Ankara, Turkey

Architects: rgg Architects

Design: R.Güneş Gökçek

Year: 2019

Project team: Simge Çetinkaya, Ahmet Çağlar, Ozan Güzey

Client: Two Pinar Mosque Association

Site area: 3800m2

Construction area: 400 m2

Expected start of construction: 2020

Expected completion of construction: 2022

bottom of page