top of page

İnegöl Municipality, Bursa / Turkey, 2015

4

İnegöl Belediye Binası, Bursa

 

İnegöl’de eski hastane yapısının arsasında planlanan proje mevcut ağaçların hiçbirinin kesilmemsi üzerine kurgulandı. Belediye yapısının sadece bir bina değil, aynı zamanda kentlinin kullanımına açık bir park alanı olarak ele alınması önerildi. Bu yüzden kütle kuzey cephesini kapatacak şekilde geri çekildi. Önde oluşan boşluğa ise 7/24 çalışabilecek fonksiyonlar ayrı kütleler halinde yerleştirildi. Böylece ortaya çıkan boşluklar rekreasyon alanı olarak kullanıldı.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Binnur Aslan, Hazel İlkay, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2015

Model: Jihat Bozarslan

İnşaat alanı: 55.400 m2

İnegöl Municipality, Bursa

 

Planned in the land of old hospital building, the project has been constructed not to cut any trees. It has been proposed that the municipality building be considered not only as a building but also as a public park for the use of town-dwellers. Therefore the block was withdrawn so as to block the north front, and functions that are 24/7 were placed in separate blocks. Thus the resulting gaps were used as a recreation space.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Binnur Aslan, Hazel İlkay, Mustafa Taşdemir

Project date: 2015

Model: Jihat Bozarslan

Construction area: 55.400 m2

bottom of page