top of page

International Baghdad University, Baghdad / Iraq, 2010

model (2)
model (3)
model (1)
model (4)
model (5)
plan
zoning

Uluslararası Bağdat Üniversitesi, Bağdat

 

Irak Cumhuriyeti, uzun bir istikrarsızlık döneminden sonra, her geçen gün normal hayatına geri dönüyor. Şu anda, ülkenin gelecekteki insan kaynaklarını geliştirmenin zamanı gelmiştir. Bu yol haritasında, yükseköğretim kurumları, imar ve istikrarın omurgasını oluşturmaktadır. Bu kurumların rolü son derece önemlidir. Zengin bir yüksek öğrenim bir mirası ile, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığının liderliğinde, yakın bir zamanda yeniden yapılanmanın gerçelleşeceğine ve bölgede yeni bir üniversite çağının gelişeceğine inanıyoruz. Bu düşünceler doğrultusunda, Irak'ta yeni bir Üniversite yapılması için benzersiz bir master plan tasarımı geliştirilmiştir. Bağdat Uluslararası Üniversitesi’nin kampüs tasarımı için çağdaş dünya trendleri ve devam eden eğitim sisteminin yansımalarından faydalanılmıştır

 

IRAK Uluslararası Üniversitesi, akıllı bir eğitim köyü olarak tasarlanmıştır.

Üniversite Master plan çalışması aynı zamanda çalışmayı belirleyen bir kimliktir. Yapı tasarımlarının iki temel kriteri vardır: 1- İklim: Kontrollü açıklıklar ve Avlular 2- Malzemeler: takviyeli betonun, saf, sade ve modern etkileri ile birlikte tuğlalar kullanılır. Üniversite kampüslerini tasarlamak, yalnızca bina tasarlamanın ötesinde aynı zamanda mekan da tasarlamaktır. İyi tasarlanmış mekanlar, yaşam standartlarını da geliştirecektir.

 

Proje künye

Masterplan: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Yusuf Molla, Bora Yıldırım Birkan Sevinç,Tunç Kayıkçı

Eğitim danışmanı: Ruhi Kaykayoğlu

Proje tarihi: 2010

Arsa alanı: 1.072.200 m2

İnşaat alanı: 564.000 m2

International Baghdad University, Baghdad

The Republic of Iraq, after a long period of destabilization, is getting back to normal life every day. Now, it is the time to develop the future human resources of the country. In this road map, higher education institutions are the back bones of the development and stability. Their role is extremely important. With a rich heritage of higher education we believe in that the restructuring will take place soon under the leadership of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and a new era of universities will nourish in the region.With these concerns a unique Masterplan Design has been developed for a new University in Iraq. The contemporary world trends and the up-going education system reflec- tions to campus design of International University of Baghdad have been provided.

International University of Iraq is designed as a smart educatinal village.

University master plan study is an identity determining study at the same time. Building designs have 2 main criteria 1- Climate: Controlled openings and Courtyards. 2- Materials: Bricks are used together with reinforced concrete’s pure, simple and modern effects. Designing university campuses is not only designing buildings, but also spaces. Well-de-signed spaces gives enhanced living standarts.

Project facts

 

Masterplan: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Yusuf Molla, Bora Yıldırım Birkan Sevinç,Tunç Kayıkçı

Education consultant: Ruhi Kaykayoğlu

Project date: 2010

Land area: 1.072.200 m2

Construction area: 564.000 m2

bottom of page