top of page

Juice Factory, Konya / Turkey, 2014

headimage
2
1

Meyve Suyu Fabrikası, Konya

 

Proje, Konya’da yer almaktadır. Çevresi geniş meyve ağacı arazileri ile çevrili bir alanda yer almaktadır. Yola cepheli kısımda iki kat yüksekliğindeki giriş alanı aynı zamanda showroom olarak kullanılmaktadır. Bu boşuğa bakan koridor sistemine takılı ofisler ise idari ofisler olarak kullanılmaktadır. Betonarme sistem olarak tasarlanan idari binanın hemen arkasında ise çelik yapı olarak tasarlanan üretim alanı bulunmaktadır.

Tüm disiplinlere ait uygulama projeleri hazırlanmıştır. Fakat yatırımcısının yatırımdan vazgeçmesi sebebiyle proje uygulanamamıştır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Mustafa Karakaya, Esra Duman, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2014

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Emre Taçyıldız

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Juice Factory, Konya

 

The project is located in Konya, in an environment surrounded by a large area of fruit trees. entrance area twice the height of the road facing portion is also used as a showroom. The entrance area of two-storey height is also used as showroom. The offices attached to the corridor system facing this space are used as administrative offices. There is the production area designed as steel structure just behind the administrative building that is designed as reinforced concrete system.

 

Construction projects of all disciplines have been prepared. However, the project was not implemented since the investor withdrew from investing.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Mustafa Karakaya, Esra Duman, Mustafa Taşdemir

Project date: 2014

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Emre Taçyıldız

Mechanical project: Gökhan Bulut

bottom of page