top of page

Karatekin University Library Building, Çankırı / Turkey, 2010

00kapak_model (1)
model (7)
model (9)
model (8)
model (4)
model (2)
model (5)
model (3)
ic mekan model (2)
ic mekan model (1)
vaziyet
plan
kesit (1)
kesit (2)

Karatekin Üniversitesi Kütüphane Binası, Çankırı

 

Yapı Çankırı Karatekin Üniversitesi ana yaya allesi ve sosyal fakülteler allesinin kesiştiği noktada, merkezi bir konumda bulunmaktadır. Kütüphane ve BIM işlevlerinin beraber olduğu yapıda arsanın doğal eğimi gereği oluşan kot farklarını kullanarak farklı giriş noktaları ve kullanıcı/malzeme sirkülasyonları oluşturulmuştur. Kütüphane kısmına ana yaya aksından girilir. Orta kısımda oluşturulan atrium ile içinde köprülü geçişlerin olduğu iki kütle halinde çözülen kütüphane yapısının zemin katında kollardan biri döndürülerek gittikçe daralan davetkar bir hareket oluşturulur. Atrium üstüne açılı olarak yerleştirilmiş gibi duran prizmatik kütle etkisini iç mekanda da eğik kolonları ile sürdürür.

Kütüphane içinde farklı okuma salonlarının yanı sıra özel çalışma odaları, multimedia odaları, internet erişimi için bilgisayar laboratuvarları ve kitap satış üniteleri vardır.

BIM girişi ise açığa çıkan bodrum kat girişinden yapılır. Cephe alan bölümlerde teknik ofisler, bilgisayar sınıfları yer alırken, gömülü kalan kısımlarda data center gibi teknik alanlar yer alır.

Kütüphane ve BIM işlevlerinin idareleri de ayrıştırılarak 3. bir kütle olarak kendini gösterir. İdari blok için de ikincil alle tarafından bir giriş alınır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek 

Mimari ofis: YPM 

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Rinat Balapanov, Anna Golobokava, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2010

İnşaat alanı: 9.500 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç 

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut 

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan

Karatekin University Library Building, Çankırı

 

The building is located in a central location at the intersection of Cankırı Karatekin University’s main pedestrian allee and the social faculties’ allee. In the building where BIM functions and Library functions are carried out together, the elevation differences occurring as a result of the land’s natural slope have been used, and different entry points and user / material circulations have been created. Library section is entered from the main pedestrian axis. The prismatic body placed on the atrium in an angular manner continues its effects indoors with inclined columns.

 

In addition to different reading rooms in the library, there are also private study rooms, multimedia rooms, PC lab for internet access purposes. There Lara and book sales units.

The BIM entry is from the exposed basement entrance. There are technical offices, computer classes in front sections, while there are technical areas such as data centers in the embedded areas.

The administrative units of Library and BIM functions are also separated and stand out as another 3rd body. Also, there is another entry from alle for the administrative block.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek 

Architectural office: YPM 

Project team: Evrim Özlem Kale, Rinat Balapanov, Anna Golobokava, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Mustafa Taşdemir

Project date: 2010 

Construction area: 9.500 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç 

Electrical project: Dilek Akmeşe 

Mechanical project: Gökhan Bulut 

Landscape architect: Erkan Erdoğan

bottom of page