top of page

Kızılelma, Ankara / Turkey, 2015

3
2
1
4
5
6
7

Kızılelma, Ankara  

Proje arsası, Ankara’nın batı yönüne doğru gelişen en önemli ticaret ve prestij aksında yer almaktadır. Eskişehir yolu olarak anılan aks, kent merkezinden başlayarak, ofis kulelerinin, şehir hastanelerinin, yeni bakanlık yapılarının ve alışveriş merkezlerinin eklemlenerek hızla Ankara’nın  ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgede son yıllarda çevredeki askeri havaalanlarının etkisi ile yeniden belirlenen mânia sınırı yaklaşık 60m'ye inmiştir. Buna karşın emsal değeri fazladır. Birbirini zorlayan  bu iki girdiye ek olarak parselin Eskişehir yoluna oldukça dar cephe vermesi tasarımın sınırlayıcıları arasında yer almaktadır.   

 

Yapı zemin katta geçirgen bir boşluk olarak ele alınmıştır. Hemen önündeki metro istasyonundan ya da Eskişehir yolundaki diğer toplu taşım alternatifleri ile bölgeye gelecek olan ve kuzey yoluna geçmek isteyecek kentliyi de içine alacak şekilde yarı korunaklı tasarlanan zemin kat, lüks restoran ve kafelere ev sahipliği yapacaktır. 1. bodrum da kapalı olarak tasarlanan ticaret alanı ile 1. katta kurgulanan dükkanlara direkt ulaşım sağlayacak şekilde yürüyen merdivenleri bulunan ticaret alanı ofis ve rezidans kütlelerine baza oluşturmaktadır. Projenin ön cephesinde yer alan otel projesi tek başına bir kütle olarak diğer fonksiyonları desteklemektedir. Yapıların cephe dili bir yandan bütünün parçaları olarak kendini ifade edecek şekilde tasarlanırken, diğer yandan kendi fonksiyonlarına uygun biçimde ayrışmaktadır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Serkan Kocabay, Hazal Uçak, Çağrı Çağır 

Proje tarihi: 2015

Arsa alanı:16.750 m2 

İnşaat alanı: 88.355 m2 

Ödüller: Kızılelma, Dünya Mimarlık Topluluğu'nun 24. Döneminde WA Ödülünü kazandı. 

Kızılelma, Ankara

 

The project land is located in Ankara's most important trade and prestige axis developing to the west. Referred to as the Eskisehir road, the axis has quickly become one of Ankara's commercial centers, starting from the city center, and merging with office towers, city hospitals, new ministry buildings, and shopping malls. Redesignated with the effects of military airports in the surrounding region, the handicap limit has decreased to about 60m. Nevertheless, the equivalence value is great. In addition to these two inputs forcing each other, it is also one of the limits of the design that the parcel is located in such a way that its front facade facing Eskisehir road is rather narrow.

 

The building is considered as a permeable space on the ground floor. Designed as semi sheltered to cover the town-dwellers coming to the area via the subway station just in front or other public transports on the Eskisehir road, and willing to transfer to the North road, the ground floor will host upscale restaurants and cafés. Designed as closed in the first basement and with escalators to ensure direct access to the shops constructed to be in the 1st floor, the trade area constitutes the basis for the office and residential blocks. Located in the front facade of the project, the hotel project supports other functions as a stand-alone block.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA 

Project team: Serkan Kocabay, Hazal Uçak, Çağrı Çağır 

Project date: 2015

Land area:16.750 m2 

Construction area: 88.355 m2 

Awards: Kızılelma won the WA Award in the 24th Cycle by World Architecture Community

bottom of page