top of page

Tri-fold, Ankara / Turkey, 2017

5
8
6
1
3
2
4
26

Tri-fold, Ankara

 

Tri-fold Ankara’nın Kuzey Çeperinde konumlanan İvedik bölgesinde, imalat sanayi yapısı ve ofisleri olarak tasarlandı. 1980’lerde küçük bir sanayi tesisi olarak baslayan ve Organize Sanayi bölgesine de sahip olacak şekilde hızla genişleyen bölgenin, son yıllarda artan işletme ve üretim yapan firma sayılarıyla küçük sanayi anlamında ciddi yük aldığı görüldü. Yeni istihdam, macro-ölçekli üretim merkezi hedefi ve farklı üretim ihtiyaçlarına odaklanan bölgenin imar planları da farklı fonksiyonlara uygun yapılaşma koşullarını içeriyor. Özellikle, son yıllarda Melih Gökçek Bulvarı aksında bölgenin ofis ihtiyacını karşılayan yapılar en göze çarpan dönüşümlerden bir tanesi sayılabilir. Tri-fold sanayi yapısı bu aks üzerinde yüsekliği 9.5m ile sınırlandırılmış imar koşulları altında tasarlandı.

 

Tri-fold sanayi yapısı bölgedeki imalathaneler ve alışılagelmiş ticaret birimleri ihtiyaçlarına alternatif bir yaklaşım ile “stüdyo modeli” gibi çalışan bütüncül bir yapı olarak tasarlandı. Tri-fold yapısı, sıradan üretim aktivitelerini örüntüleyen, ancak üretimle birlikte dayatılan günlük yaşam düzenini arkasında bırakan ve her daim yapıda zaman geçirmeyi tetikleyen alternatif bir model olarak öneriliyor. Bu sebeple, yapının bir bütün olarak kiralanması ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefiyle yapının yekpare mimari dili, belirli bir tutarlılık ve bitmişlik seviyesinde tasarlamayı öngörüyor. Sadece önerdiği dış kabukla bütüncül etkisini göstermeyen Tri-fold, iç mekan kullanımını birden fazla üretim birimlerine açarak açık ve esnek bir altyapı modeli sunuyor. Yapı, genel olarak açık planlı üretim birimleri ile dubleks ofis mekanlarından oluşuyor. Çatının ve duvarların eridiği, birbirine karıştığı, iç mekanın dış çeperle ilişkisinin tam olarak bağımsızlaştırıldığı yapı, betonarme taşıyıcı sistemi örten çelik destekli alüminyum cephe sistemi olarak tasarlandı. Bu sistemi vurgulayan üçgensel formda katlanmış dış kabuğu ise Tri-fold’u çevresindeki yapılardan tam anlamıyla ayrıştırıyor. İç mekanda kendi doğasıyla işleyen üretim şemasını ve bununla harmanlanan yaşam biçimini dışa vurumcu bir tavırla kendi gösteren yapı, dışında önerilen hareketli kabuk sayesinde iklim koşulları, gün ışığı, iç mekanlardaki üretim faaliyetlerine göre şekillenebiliyor. Tri-fold, bir anda çevresinde tamamiyle kendini teşhir eden bir yapı olabiliyorken, diğer yandan tüm kabuğunu kapatarak farklı bir dil yaratabiliyor. 

Proje künye

 

Proje adı: Tri-fold

Yer: İvedik, Ankara, Türkiye

Program: Üretim birimleri, dubleks ofisler

İş veren: Detay Yol AŞ

Arsa alanı: 6,216 m2

Toplam inşaat alanı: 19,589 m2

Tasarım başlangıç yılı: 2017

Tasarım bitiş yılı: 2017

Tri-fold, Ankara

 

The Tri-fold was designed as a manufacturing industry structure and offices in the İvedik region located on the North perimeter of Ankara. It has been seen that the region, which started as a small industrial plant in the 1980s -which has a rapidly expanding area to have the Organized Industrial zone - has received a serious burden in terms of the small industry with the increasing number of enterprises operating and producing in recent years. The new employment, macro-scale production center goal, and the zoning plans of the region, which focus on different production needs, also include the conditions of built environment for different functions. Especially, in recent years, the buildings that meet the needs of the district office in the direction of Melih Gökçek Boulevard can be considered as one of the most apparent transformations. The Tri-fold industrial structure was designed on this axis under the conditions of the hilly area, which is limited to 9.5m height.

 

The Tri-fold industrial structure was designed as a holistic structure that works like a "studio model" with an alternative approach to the needs of manufacturing and customary trading units in the region. The Tri-fold structure is proposed as an alternative model that patterns ordinary production activities but leaves behind the daily life order imposed with production, and triggers spending time in the building. For this reason, the language of the building is proposed at a certain level of consistency and completeness, with the goal that the building can be rented as a whole and can continue its business activities. Tri-fold, which does not have an integrated effect with the outer shell that it only offers, proposes an open and flexible infrastructure model by opening interior space to multiple production units. The building consists of open plan production units and duplex office spaces in general. The structure, in which the roof and the walls are melted and intertwined and the relation of the interior with the outer wall is fully independent, was designed as a steel-backed aluminum façade system covering the reinforced concrete system. The folded outer shell in triangular form, which emphasizes this system, fully separates the Tri-fold from the structures around it. The inner structure can be shaped according to the climate conditions, the daylight and the production activities in the interior, thanks to the proposed moving shell, outside the building, which shows itself in an outward tone of expression of the production scheme and the way of life blended with it. While the Tri-fold can be a completely self-exposing structure in its surrounding, on the other hand, it can create a different language by closing the entire shell.

 

Project facts

 

Project name: Tri-fold

Location: İvedik, Ankara, Turkey

Program: Production units, duplex offices

Employer: Detay Yol AS

Plot area: 6,216 m2

Total construction area: 19,589 m2

Design starting year: 2017

Design completion year: 2017

bottom of page