top of page

Korean War Memorial and Visitor Center, Lüleburgaz / Turkey, 2019

0
1
3
7
8
5
4
Korean War Memorial and
13
10
11
6
9
12
7
0
6
1
4
2
Vaziyet Planı
Plan
Kesitler

Lüleburgaz Kore Savaşı Anıtı ve Ziyaretçi Merkezi, Lüleburgaz 

 

Lüleburgaz Kore Anıtı ve Ziyaretçi Merkezi projesi 2019 yılında Lüleburgaz Belediyesi'nin açtığı mimari yarışma projesi kapsamında önerildi. 

Yarışma, mevcut imar planlarına uygun olarak, kent merkezi ile ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenmiş açık ve yeşil alanları insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden ve özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesi projeleri davet etmiştir. 

rggA'nın proje önerisi, mevcut peyzaj alanı ile yorumlanan parçacıklı mimari dili, salt topoğrafik tektoniği projenin kentsel dokusuna zarar vermeyen ve bütüncül bir yaklaşımla geliştirildi. Yer yer kırılan, yeşil bir doku kabuğu altında gizlenilen ve belirli noktalardan kente akan program birimleri ve ulaşım şeması, proje alanının kent ile ilişkisini güçlendirmek üzerine kuruldu. 

Yapı programı, alanın gündelik hayatta daha sık kullanımını destekleyecek işlevler eklenerek zenginleştirilmiştir. Programda önerilen ek işlevlerler şunlardır: Puson iskelesi, kürek takım kulübü, satranç kulübü, ortak akıl platformu.

 

Yapı programının örgütlenmesi ile ilgili alt işlevler ise sükunet parkı, siperler, barış yolu, saygı duvarı, barış meydanı (anma ve tören alanı), barış feneri (anıt), kapalı etkinlik mekanı ve sergi alanı, idare, şeref salonu, kütüphane, çay kahve salonu ve otopark olarak tasarlanmıştır. 

Proje ile detaylı bilgiye Yarışma Mimari Rapor'undan erişilebilir. 

 

Proje künye

 

Proje adı: Lüleburgaz Kore Anıtı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Yarışma Projesi

Mimar: rggA Mimarlık

Yer: Lüleburgaz, Turkiye

İş veren: Lüleburgaz Belediyesi

Tasarım tarihi: 2019

Görseller: rggA

Proje Ekibi

 

R. Güneç Gökçek, Ekip Temsilcisi, Mimar 

Jihat Bozarslan, Mimar 

Belemir Dalokay, Peyzaj Mimarı 

Tuğrul Hocaoğlu, Peyzaj Mimarı 

 

Danışmanlar: Gökhan Tunç, İnşaat Mühendisi, Statik 

 

Yardımcılar

 

Ahmet Çağlar, Mimar 

Simgecan Çetinkaya, Mimar 

Ozan Burak Güzey, Görselleştirme Uzmanı 

Simtaç Hocaoğlu, Peyzaj Mimarı 

Lüleburgaz Korean War Memorial and Visitor Center, Lüleburgaz

Lüleburgaz Korean Memorial and Visitor Center project was proposed in 2019 within the scope of the architectural competition project organized by Lüleburgaz Municipality.

The competition invited projects set within the fields of Architecture, Landscape Architecture and Engineering in accordance with the existing zoning plans, established relations with the city center, reflecting the designs that will contribute to the identity of the city, contributing to the quality of urban life, supported by environmental designs, open and green areas, human-nature relations. The competition also asked for design schemes within the scope of the project to propose contemporary and economic solutions, promoting the fine arts and develop original ideas in this manner.

 

The project proposal of rggA were developed with fragmented architectural language interpreted by the existing landscape area, and a special topographic tectonic with a holistic approach that does not harm the urban fabric of the project. The program units and pedestrian access scheme, which are broken in places and hidden under the envelope of a green texture and flowing from certain points to the city, were achieved on strengthening the relationship of the project area with the city.

The building program is enriched by adding functions to support more frequent use of space in everyday life. Additional functions suggested in the program are: Puson pier, rowing team club, chess club, common mind platform.

The sub-functions related to the organization of the structure program are the peace park, trenches, peace road, respect wall, peace square (memorial and ceremonial area), peace lantern (memorial), indoor activity venue and exhibition area, administration, hall of honor, library, tea and coffee hall and parking lot.

 

Detailed information can be accessed from the Architectural Competition Report.

Project facts

 

Project name: Lüleburgaz Korean War and Memorial Visitor Center Architectural Competition Project

Architect: rgg Architects

Location: Lüleburgaz, Turkey

Client: Lüleburgaz Municipality

Design date: 2019

Images: rggA

Project team

 

R. Güneç Gökçek, Project Leader, Architect 

Jihat Bozarslan, Architect

Belemir Dalokay, Landscape Architect 

Tuğrul Hocaoğlu, Landscape Architect 

 

Consultants: Gökhan Tunç, Civil Engineer

Team

 

Ahmet Çağlar, Architect 

Simgecan Çetinkaya, Architect 

Ozan Burak Güzey, Visualization

Simtaç Hocaoğlu, Landscape Architect

bottom of page