top of page

Small Apartment Building, Istanbul / Turkey, 2015

2ALTERNATİF--5
2ALTERNATİF--4
3
4
5

Küçük Apartman Binası, Istanbul

 

Proje alanı, Tuzla’nın Şifa Mahallesinde yer almaktadır. Bitişik nizam düşük yoğunluklu konut parselleri içerisinde yer alan bölgede mevcut yapı stoğu büyük oranda ruhsatsız şekilde yapılaşmış, dolayısyla mimari kaygıların ötesinde arsa sahiplerinin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak üzere plansız bir şekilde inşaa edilmiştir. Sadece 4 konutluk bir yap-sat projesi olması ve bölgedeki daire fiyatlarının düşük bir seviyede olması, 200m2 lik arsa büyüklüğü ve imar kısıtları düşünüldüğünde zorluk derecesi yükselen projede, bitişik nizam hizasının metal bir çerçeve ile devam etmesi, kütlenin bu kafes içinde geri çekilerek her katta bir birinden farklı boşluklar oluşturması sağlanmıştır. Cephede yer alan ahşap güneş kırıcı cepheye karakterini vermektedir. İnşaatına 2017 Mart ayında başlanması planlanmaktadır.     

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari office: rggA 

Proje ekibi: Mustafa Taşdemir, Hazal Uçak 

Proje tarihi: 2014 

Arsa alanı: 400 m2 

İnşaat alanı: 460 m2 

Statik projesi: Halil Pehlivan 

Mekanik projesi: Ayhan Kibar 

Elektrik projesi: AK Proje 

Small Apartment Building, Istanbul 

 

Project area is located in Sifa Neighborhood in Tuzla. Existing buildings are mostly built unauthorized in this low density district with attached buildings arrangement. Therefore, these buildings are constructed in an unplanned manner with the main concern being to meet the basic physical spatial needs of occupants rather than architectural ones. Considering the facts like the project being only a four storey height build-and-sell project, low residential costs of the neighborhood, 200sqm site area and building regulations, the design problem becomes even harder to solve. The answer to this design problem was given by holding the line of attached building arrangement with a metal frame and taking the building mass inwards to create differentiating voids at each floor. Wooden sun louvers shape the characteristics of the façade. It is planned to start construction in March 2017.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA 

Project team: Mustafa Taşdemir, Hazal Uçak 

Project date: 2014 

Land area: 400 m2 

Construction area: 460 m2 

Structural project: Halil Pehlivan 

Mechanical project: Ayhan Kibar 

Electrical project: AK Proje 

bottom of page