top of page

Novotel Renda Pavilion, Ankara / Turkey, 2011

02
01

Novotel Renda Pavyonu, Ankara

 

Atatürk Bulvarı üzerinde, Renda Köşkü arkasında yer alacak yapının konaklama ve kültür işlevlerini barın- dırması talep edildi. Temel sorunsal ise mevcut Renda Köşkünü ezmeden, gölgede bırakmadan kendi kimliğini ortaya koyabilecek modern bir dil yaratmak olarak belirlendi. Bunu sağlamak için ilk algıda köşkün nasıl ön plana çıkacağı, sonrasında ise arkadaki yeni yapının nasıl algılanacağı üzerinde çalışıldı. Sonuç olarak açık renkli Renda Köşkü ile kontrast oluşturacak koyu renk doğal ahşap malzeme ile bir fon oluşturulması, böylece Renda Köşkünün ön plana çıkması, sonrasında ise abartılı kütle hareketlerinden kaçınan, yalın ve net detaylarla çözülmüş fondaki yapının kendi karakterini ortaya koymasına imkan tanındı.

 

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Ebru Sinan, Gökçen Bozdağ, Nihan İlkkan, Birkan Sevinç

Proje tarihi: 2011

İnşaat alanı: 12.000 m2

Novotel Renda Pavilion, Ankara

The building to be located behind Renda Palacwe on Atatürk Boulevard was requested to meet the accommodation and culture functions. The main problematic has been determined as to create a modern language that could reveal its identity without overshadowing the Renda Palace. For this purpose, it was studied on how to bring the palace to forefront in the first place, and then on the way how the new rear structure will be perceived. Finally, it was decided to form a background from a natural wood of dark colors to create a contrast with Renda Palace, which brings the palace to forefront, and allowing for the structure on the rear to reveal its own character solved with simple and clear details, avoiding extreme body movements.

Project facts

 

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Ebru Sinan, Gökçen Bozdağ, Nihan İlkkan, Birkan Sevinç

Project date: 2011

Construction area: 12.000 m2

bottom of page