top of page

Oil Factory, Konya / Turkey, 2014

headimage
7
4
6
2
3
5
1

Yağ Fabrikası, Konya

 

Konya’nın Çumra Bölgesi’nde yer alan fabrika yerleşkesinde yağ üretimi yapılmaktadır. Toplamda 43.000m2 inşaat alanına sahip yapılardan oluşan fabrika alanında çelik silolar, yaşamsal silolar, dome silolar, yatay silolar, tremeler, kurutma tesisi, paketleme tesisi, çuval küspe yükleme üniteleri, ekstarksyon tesisi, ham yağ yükleme tankları ve idari bina yer almaktadır. Buna ek olarak hasat zamanı kullanılmak üzere tır parkı yakınında sökülüp tekrar kurulmaya uygun çifti dinlenme tesisleri planlanmıştır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Mustafa Karakaya, Zafer Parlak, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2014

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Emre Taçyıldız

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Oil Factory, Konya

 

In the factory premises located in Cumra district of Konya, oil production is carried out. In the factory consisting of buildings of a total construction area of 43.000m2 , there are steel silos, vital silos, dome silos, horizontal silos, tremes, drying facility, pelletizing plant, sack pulp loading units, extraction plant, crude oil loading tanks and administrative building. In addition, there are collapsible farmer recreational facilities near the trailer park, to be used on harvest season.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Mustafa Karakaya, Zafer Parlak, Mustafa Taşdemir

Project date: 2014

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Emre Taçyıldız

Mechanical project: Gökhan Bulut

bottom of page