top of page

Planetarium and Science Museum, Kırşehir / Turkey, 2016

cropped
headimage
2
1
02_PLANLAR-KESİTLER-2
03_GÖRÜNÜŞLER-2

Planetarium ve Bilim Müzesi, Kırşehir

 

Yapı, zemin kata yayılan kullanımlardan ve üst örtüden oluşmaktadır.

Bugüne kadar planetaryum yapısı olarak tasarlanan yurtiçi ve yurtdışı binalar incelendiğinde küre formlarının bu yapı tipi için gelenekselleştiği söylenebilir. Simülasyon perdesinin kubbesel bir form gerektirmesi, yapı isminin planet/gezegen’den türemesi gibi sebeplerle normal karşıladığımız bu duruma alternatif bir form önerisi getirilmiştir. Diğer bir deyişle, yapının geometrisini geleneksel küre formun reddi düşüncesi belirlemiştir.

Proje konusunun kalbi niteliğindeki simülasyon salonunun tek başına yapının önemli bir objesi olarak göstermek yerine, tüm işlevlere (sergi, deney alanları, seminer salonları..v.b.) aynı önemi atfetmek, bir bilgilendirme ve öğrenme istasyonlarının sıradan parçası olarak görmek ve yapı içinde eritmek tercih edilmiştir. Böylece işlevine paralel ya da tam tersi karşı olarak (nasıl ele alındığına göre değişir) bir tür soyutlamaya gidilmiştir.

Çevre aksların ve yapının fonksiyon şemasının kesi- şiminde rastlantısal olarak ortaya çıkan yapı formu, Ursa Minor (Küçükayı) takım yıldızı ile disipline edilmiştir. Bu takımyıldızının Dünyanın en çok bilinen takım yıldızlarından biri olmasının dışında özel bir önemi yok. Bir metafor arayışı olarak da ele alınmamıştır. Köşeleri belirginleştiren, açık alanlarda belirli açılardan algılanabilen, bilgilendirme ve eğitim konularına bir örnekleme olarak ele alınabilir. Takım yıldızının köşeleri fonksiyon ayrımlarını bir köşesini tutarken, kutup yıldızı (polaris) noktasında ise bir gözlem noktası önerilmiştir. Bu gözlem noktası bir yönüyle rasatha- nelerde yer alan gözlem noktasının nasıl bir kullanımı olduğunu örnekleyen bir istasyon, bir yönüyle de gözlem noktasıdır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA

Proje ekibi: Derya Rana Musluk, Hazel İlkay

Proje tarihi: 2016 

Models: Jihat Arslan

İnşaat alanı: 2.000 m2 

Planetarium and Science Museum, Kırşehir

 

The building is formed by the arrangement of variety of different uses expanding at ground floor and unifying roof cover.

Both national and international examples of planetarium buildings are mostly associated with the ‘sphere’ form by this time. And it would not be wrong to say that incorporation of this sphere form became a tradition with this building typology. Through various reasons, like the necessity of dome curtain for simulation purposes or formal references for spatial characteristics that represents the sphere form of planets, the utilization of sphere form is justified. In this project, this tradition has been reinterpreted with an alternative formal expression. In another words, the building’s geometry is derived from the idea of rejecting the traditional sphere form.

Instead of putting forward the most essential part the simulation hall-hierarchically foreground, it was blended in within the building among all other functions(i.e. exhibition, test labs, seminar rooms etc.) to create an information and learning complex. This design decision is the result of the idea to put the same significance to all parts to generate a complete learning center experience.

The form of the building is shaped by disciplining the masses that houses different functions within Ursa Minor’s proportional limits at accidental intersections of axis coming from the surrounding with the functional scheme. The choice of this specific constellation has no exclusive meaning rather than being most widely known one. Or it was not the result of search for metaphorical reference. It can be taken into hand as an illustration that accentuates the corners while being perceived from a distance in open areas. Corners of constellation hold the functional differentiation of the complex while polaris is proposed as observation point. This observation point does not only fulfill its very function but also stands out as an exemplification demonstrating the usage of a typical observation point in an observatory.

Project facts

Architectural design: R. Güneş Gökçek 

Architectural office: rggA

Project team: Derya Rana Musluk, Hazel İlkay

Project date: 2016

Models: Jihat Arslan

Construction area: 2.000 m2 

bottom of page