top of page

Small Industrial Building, Ankara / Turkey, 2015

03
01
02

Küçük Endüstri Binası, Sincan, Ankara

 

Proje alanı, Sincan küçük sanayi alanında yer almaktadır. Genelinde ruhsatsız yapılar ile çevrili kimliksiz bir yapılaşmanın içerisindedir. Yapı sahibinin kullanım ile ilgili farklı alternatifteki düşünceleri bulunmaktadır. İdari genel merkez, mobilya fabrikası ya da zemin katın parça parça kiraya verilmesi gibi birbirini zorlayan alternatifler içinde çözüm önerisi esnek bir planlama oluşturmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Fonksiyonel olarak bu alternatiflere alt yapı sağlayacak sirkülasyon çözümüne kavuşturulan yapıya ana karakterini ahşap panjurlar vermektedir. Hem bir kepenk hem de açıldığında pergola görevi görecek şekilde tasarlanan panjurlar zemin kat ile 1. katı dil olarak birbirinden ayırır.

2016 başında inşaat ruhsatı alınan yapının, yılın sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA

Proje ekibi: Çağrı Çağır, Hazal Uçak, Mustafa Taşdemir, Yusuf Geneş

İş veren: ESM GROUP

Proje tarihi: 2015

İnşaat tarihi: 2015

Arsa alanı: 1.670 m2

İnşaat alanı: 1.500 m2

Statik projesi: Statek Mühendislik

Elektrik projesi: Fatih Aydoğdu, Hasan Coşkun

Mekanik projesi: Ak Proje

Small Industrial Building, Sincan, Ankara

 

The project area is located in the Sincan Small Industrial Area. It is located in a structuring without authenticity generally surrounded by unlicensed structures. The building owner has different ideas about the use. Administrative headquarter is shaped by creating a planning with a flexible solution suggestion among alternative solutions such as renting out the furniture factory or the ground floor in parts. E wooden shutters ensures the main character of the building, Designed to serve as both shutter and pergola when opened, the shutters separates the ground floor and the first floor in terms of language.

 

The building, whose construction permit was obtained in the beginning of 2016, is expected to be completed by the end of the year.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Çağrı Çağır, Hazal Uçak, Mustafa Taşdemir, Yusuf Geneş

Client: ESM GROUP

Project date: 2015

Construction date: 2015

Land area: 1.670 m2

Construction area: 1.500 m2

Structural project: Statek Mühendislik

Electrical project: Fatih Aydoğdu, Hasan Coşkun

Mechanical project: Ak Proje

bottom of page